fbpx

תגית: ריבית קבועה צמודה למדד

ריבית קבועה צמודה למדד היא בעצם ריבית שנשארת זהה לאורך כל התקופה ללא קשר לעליית מדד המחירים לצרכן. לרוב בהלוואות ארוכות טווח יבקש הבנק להצמיד את ההחזרים למדד המחירים כדי שהבנק לא יפסיד כסף בטווח הארוך על ירידת ערך הכסף שאתם תשלמו לו. מדד המחירים לצרכן משקף עבורנו את האינפלציה וככל שהכסף מספיק לרכישת פחות מוצרים כך הערך שלו פוחת אך הבנק אינו רוצה פחת זה.

הצמדה למדד נשמעת כתעלומה עבור רבים, מהי הצמדה? לאיזו מדד מדובר? מושג זה נפגוש לראשונה בביקור בבנק בכדי ליטול הלוואה או משכנתא וכאשר נדבר עמם על האופן…

שטר חוב שכירות | ייעוץ השקעות נדל"ן | קניית דירה | חוזה שכירות | משכנתא  | משכנתא למסורבים | לפרסום באתר |יצירת קשר: 058-5678901[email protected]   
Uwebsite - אפיון אתרים | WEmanage - ניהול אתרים