fbpx

תגית: טופס חידוש חוזה שכירות

טופס חידוש חוזה שכירות יכול להיעשות ולהיכתב על ידי כל אדם. כל מה שיש לעשות זה להוסיף דף נספח לחוזה השכירות הקיים ובו יקבעו שהצדדים מעוניינים בחידוש החוזה על ידי חתימה וכאשר תקופת החידוש מתוחמת בזמן. כלומר, מיום X עד ליום Y בסכום קבוע של 0000 ש"ח בחודש. שני הצדדים מאשרים שברצונם לחדש את המוסכם לפי תנאי החוזה הקיים ומתייקים את המסמך יחד כאשר הצדדים חותמים עליו ועל החוזה פעם נוספת.

חידוש חוזה שכירות לרוב יעשה בעזרת האופציות הבאות: אופציה לחידוש חוזה שכירות על גבי טופס חוזה שכירות עצמו. נספח הארכת חוזה שכירות המצורף לחוזה שכירותה קיים. חוזה שכירות חדש…

שטר חוב שכירות | ייעוץ השקעות נדל"ן | קניית דירה | חוזה שכירות | משכנתא  | משכנתא למסורבים | לפרסום באתר |יצירת קשר: 058-5678901[email protected]   
Uwebsite - אפיון אתרים | WEmanage - ניהול אתרים