fbpx

תגית: חידוש חוזה

חידוש חוזה ייעשה לרוב על ידי עורך דין או אף בכוחות עצמכם, בעל פה או במעשים. חידוש חוזה שכירות עם זאת יעשה על ידי מסמך נייר וזאת מאחר ומדובר בהסכם הנוגע למקרקעין וכדאי ששני הצדדים יביעו את דעותיהם על גבי הסכם חידוש החוזה. חידוש חוזה משמעותו ששני הצדדים מחויבים להמשיך ולקיים את ההסכם הראשוני עליו חתמו אלא אם כן נוספו סעיפים מגבילים בהתאם לדרישות אחד הצדדים.

חידוש חוזה שכירות לרוב יעשה בעזרת האופציות הבאות: אופציה לחידוש חוזה שכירות על גבי טופס חוזה שכירות עצמו. נספח הארכת חוזה שכירות המצורף לחוזה שכירותה קיים. חוזה שכירות חדש…

שטר חוב שכירות | ייעוץ השקעות נדל"ן | קניית דירה | חוזה שכירות | משכנתא  | משכנתא למסורבים | לפרסום באתר |יצירת קשר: 058-5678901[email protected]   
Uwebsite - אפיון אתרים | WEmanage - ניהול אתרים