fbpx

תגית: חוק התכנון והבניה

חוק התכנון והבניה הנו חוק המסדיר את האופן בו מתנהל תהליך התכנון והבניה בעיריות ובמועצות המקומיות. בחוק התכנון והבניה נקבעו מאפיינים רבים אותו יש לבצע ועל בסיסם יש לפעול וזאת לשם שמירה על הסדר הטוב כך שהחוק חל על כולם והמשמעות היא שאין קיצורי דרך לעבר הבניה גם כאשר יש לאדם מסוים קרבה משפחתית או קשרים אצל האנשים הנכונים.

שימוש חורג כשמו הנו שימוש החורג מתכנית בניין עיר המקורית. במסגרת הסדרת התכנון והבניה בישראל יש הגדרות שימוש לכל גוש וחלקה. ישנם חלקות אשר הוגדרו לשימושים חקלאיים,…

שטר חוב שכירות | ייעוץ השקעות נדל"ן | קניית דירה | חוזה שכירות | משכנתא  | משכנתא למסורבים | לפרסום באתר |יצירת קשר: 058-5678901[email protected]   
Uwebsite - אפיון אתרים | WEmanage - ניהול אתרים