fbpx

תגית: חוק הערבות

חוק הערבות קובע סטנדרטים אליהם מתחייב החותם על הערבות: ערבות היא התחייבותו של אדם לקיים חיובו של אדם אחר כלפי אדם שלישי, הערבות יכול שתהיה לחיוב כולו או מקצתו, קיים או עתיד לבוא, מתחדש או מותנה, קצוב או בלתי קצוב. הערבות נוצרת בהסכם בין הערב לבין הנושה או בהתחייבותו של הערב שהודעה עליה ניתנה לנושה. ההתחייבות זהה ומשכך גם בריבית ובהצמדה לנזקים שנגרמו וכ"ו

שטר חוב שכירות | ייעוץ השקעות נדל"ן | קניית דירה | חוזה שכירות | משכנתא  | משכנתא למסורבים | לפרסום באתר |יצירת קשר: 058-5678901[email protected]   
Uwebsite - אפיון אתרים | WEmanage - ניהול אתרים