fbpx

תגית: חוזה להשכרת דירה

חוזה להשכרת דירה להורדה משמש אותנו להשכיר דירה לאדם אחר ובאותה העת לשמור על זכויותינו על הנכס. חוזה להשכרת דירה אינו רק עבורנו אלא גם עבור השוכר שייהנה מסדרה של כללים ברורים של מה מותר ומה אסור לעשות במסגרת החוזה. כמו כל חוזה אחר יש למסמך החתום על ידי שני הצדדים משמעות רבה ובית המשט זכאי לאכוף את הנאמר בו ובמיוחד את אותם הסעיפים שהוגדרו כסעיפים עקרוניים לקיום החזה כדוגמת תשלום שכר דירה כל חודש בחודשו.

צו פינוי, הנו מסמך המקנה לכם זכויות לפנות אדם מנכס מקרקעין בשימוש בכוח סביר ובניגוד להסכמתו אך ניתן לעשות בו שימוש רק לאחר שלא נותרו ברירות נוספות. ישנם…

שטר חוב שכירות | ייעוץ השקעות נדל"ן | קניית דירה | חוזה שכירות | משכנתא  | משכנתא למסורבים | לפרסום באתר |יצירת קשר: 058-5678901[email protected]   
Uwebsite - אפיון אתרים | WEmanage - ניהול אתרים