fbpx

תגית: הפרת חוזה יסודית

הפרת חוזה יסודית תתרחש במקרים נדירות מאוד וכאשר מתייחסים להפרת חוזה יסודית מתכוונים לכך שההפרה נוגעת לאחד מהסעיפים שמהווים את עיקרי החוזה. הפרה של סעיף התשלום או מועד התשלום של שכר דירה יכולים להיחשב כהפרה יסודית וזאת מאחר ובלי לקיים סעיף אילו אין טעם להשאיר את החוזה על כנו. כלומר, הפרה יסודית בחוזה שכירות תוביל לסיכולו של החוזה ולפיצויים במקרים בהם אחד הצדדים נפגע כתוצאה מכך.

הפרת חוזה מכל סוג שהוא אסורה וזאת מאחר ומשמעות חוזה היא האמנה בין שני אנשים לכך שיקיימו את המוטל עליהם ככתוב במסמך המוסכם. ולמרות זאת יש רמות…

שטר חוב שכירות | ייעוץ השקעות נדל"ן | קניית דירה | חוזה שכירות | משכנתא  | משכנתא למסורבים | לפרסום באתר |יצירת קשר: 058-5678901[email protected]   
Uwebsite - אפיון אתרים | WEmanage - ניהול אתרים