fbpx

תגית: העלאת שכר

העלאת שכר דירה נעשית אחת לשנה או אחת לחידוש חוזה השכירות וזאת כתוצאה מעליית מחירי הדירות ורמת החיים של המשכירים. העלאת שכר דירה חייבת לקבל את הסכמת השוכר אחרת יכולים הצדדים לסיים את ההתקשרות ולפנות איש לדרכו בחוזי שכירות ארוכי טווח ישנם סעיפים המסדירים עליית שכר דירה בצורה קבועה ושיטתית בהסכמת שני הצדדים.

העלאת שכר דירה במהלך תקופת השכירות אסורה בהחלט. בדומה לכל חוזה אחר, הצדדים מחויבים לעמוד בחוזה השכירות והסכום שנקבע בחוזה הוא שקובע. ישנם מקרים בהם בעל דירה…

שטר חוב שכירות | ייעוץ השקעות נדל"ן | קניית דירה | חוזה שכירות | משכנתא  | משכנתא למסורבים | לפרסום באתר |יצירת קשר: 058-5678901[email protected]   
Uwebsite - אפיון אתרים | WEmanage - ניהול אתרים