fbpx

תגית: העלאת דמי שכירות

העלאת דמי שכירות יכולה להיעשות אך ורק בהסכמת הצדדים או במעמד חתימה על חוזה שכירות או חידושו. לא ניתן לבצע העלאת דמי שכירות באופן חד צדדי כאשר החוזה קובע אחרת. בית המשפט יגן וישמור על החוזה במתכונת עליה חתמו הצדדים ובמידה וצד אחד נפגע הוא יוכל לדרוש סעד משפטי ולקבל פיצוי הולם מבעל הדירה.

העלאת שכר דירה במהלך תקופת השכירות אסורה בהחלט. בדומה לכל חוזה אחר, הצדדים מחויבים לעמוד בחוזה השכירות והסכום שנקבע בחוזה הוא שקובע. ישנם מקרים בהם בעל דירה…

שטר חוב שכירות | ייעוץ השקעות נדל"ן | קניית דירה | חוזה שכירות | משכנתא  | משכנתא למסורבים | לפרסום באתר |יצירת קשר: 058-5678901[email protected]   
Uwebsite - אפיון אתרים | WEmanage - ניהול אתרים