fbpx

תגית: היטל השבחה חוק התכנון והבניה

היטל השבחה חוק התכנון והבניה – היטל השבחה מוטל על בעלי דירות וקרקעות באזורים בהם נעשו שינויי תב"ע שמשפיעים באופן ישיר על ערכן. כך לדוגמה, אישור לבניית חדר נוסף ואו לבנות על גבי שטח הופך אוטומטית את השטח לשווה ערך גבוהה יותר ובעלי הנכס יהיו חייבים לשלם 50% מעליית הערך כהיטל השבחה. לפי חוק התכנון והבניה לא יחויב אדם שבנה בצורה לא חוקית בהיטל השבחה אלא יועמד לדין פלילי.

היטל השבחה הנו אחד מתשלומי החובה שנופלים על כתפיו של בעלי קרקע או בעל זכויות חכירה לדורות ולמרות העובדה שמדובר בהיטל משמעותי וכבד על בעלי הקרקע ישנם מקרים שזהו…

שטר חוב שכירות | ייעוץ השקעות נדל"ן | קניית דירה | חוזה שכירות | משכנתא  | משכנתא למסורבים | לפרסום באתר |יצירת קשר: 058-5678901[email protected]   
Uwebsite - אפיון אתרים | WEmanage - ניהול אתרים