fbpx

תגית: ביטול חוזה

ביטול חוזה יכול להיעשות בשני אופנים. האופן הראשון הוא כאשר שני הצדדים מסכימים שאין עוד טעם להמשיך בחוזה כפי שהוא כיום. האופן השני כאשר אחד הצדדים הפר את אמון הצד השני והפר סעיפים עקרוניים בחוזה ומשכך לא ניתן לקיים עוד את החוזה ולכן נדרש לנו ביטול חוזה. בית המשפט יבחן את הנושא במידה ויש מחלוקת לגבי הצורך בביטול חוזה ובמידה ואכן יתברר שצד אחד הפר במודע ובכוונה תחילה את עיקרי החוזה החוזה בין הצדדים יבוטל.

הפרת חוזה מכל סוג שהוא אסורה וזאת מאחר ומשמעות חוזה היא האמנה בין שני אנשים לכך שיקיימו את המוטל עליהם ככתוב במסמך המוסכם. ולמרות זאת יש רמות…

שטר חוב שכירות | ייעוץ השקעות נדל"ן | קניית דירה | חוזה שכירות | משכנתא  | משכנתא למסורבים | לפרסום באתר |יצירת קשר: 058-5678901[email protected]   
Uwebsite - אפיון אתרים | WEmanage - ניהול אתרים