האם הצעת מחיר נחשבת כזיכרון דברים?

נושאים מרכזיים

הצעת מחיר מחייבת

בכל עסקה בחיי היום יום בין במקרקעין ובין בעולם העסקים נמצא עצמינו מציעים ומאמצים הצעות מחיר על מגוון שירותים. כאשר אנו הולכים לבנק ופותחים חשבון או כאשר אנו רוכשים מוצר מחנות אנו הופכים לניצע. במקרים אחרים בהם אנו מבטיחים לאחרים דברים או מעוניינים לספק שירותים לאדם אחר נהיה מציעים וכך העולם מתגלגל.

כאשר יש בין אנשים חיבור שנוצר לרוב מצורך והיצע נקבל התדיינות בין השניים עד למציאת עמק השווה בו שני הצדדים מרגישים בנוח עם הדברים. בשלב זה לרוב ניגשים לשלב הצעת המחיר בו ההסכמות מורדות אל הנייר והופכות למסמך כתוב ולכן נשאלת השאלה האם ניתן לראות מסמך הצעת מחיר כזיכרון דברים בעל המשמעות המשפטית?

תנו למומחים שלנו לעזור לכם

לרוב כדי להפוך מסמך לשווה ערך כזיכרון דברים נדרשים 2 תכונות עיקריות שמשפיעות את האופן שבו נקרא ונבין את הדברים:

  1. גמירת הדעת
    האם כבר בשלב הצעת המחיר הצדדים גמרו דעתם לעבוד זה עם זה או שמה זו הצעה חד צדדית שעליה עוד ידונו רבות עד להסכמות. בהצעת מחיר מדובר בגמירות דעת של צד אחד בלבד כאשר הצד השני לא הביע את הסכמתו לכך – זאת יעשה על ידי אישור בכתב או בעל פה כאשר יסכים לתנאים.
    אם זאת רבים מוסיפים הערה שתוקפה של ההצעה מוגבל בזמן דבר שמעיד על חוסר גמירות דעת.
  2. מסוימות
    האם ההסכם המתגבש מכיל את מלוא התמונה. האם יש בו את כל האלמנטים הקטנים ביותר ממנו מורכב הצעת המחיר. הצעת מחיר שכוללת בתוכה את שלבי הביצוע , לוח זמנים מוגדר , עלויות ותנאים נוספים יכול להיחשב כמסוימות ולהוות בעל חשיבות דומה לזיכרון דברים ויכולים להיות השלכות לכך שצד המציע חוזר בו מהצעתו בתוך פרק זמן לא סביר בו הצד הניצע הסתמך על הצעתו וביצע פעולות כגון משיכת הלוואה או הזמנת שירות משלים.

במקרים בהם יש אי וודאות ומגיעים לבתי המשפט הצעת המחיר יכולה להיות גורם משמעותי להטיית פסק הדין לטובת מי מהצדדים שנפגע. יש חשיבות רבה בשמירה על תום הלב בתהליכי משא ומתן ודיונים שהובילו להצעת מחיר בכתב או בעל פה יחשבו כחוסר תום לב במידה והן יופרו וכתוצאה מכך אחד הצדדים נפגע ובית המשפט צפוי לאשר את הסעד המתאים.

מהחשש שהצעת מחיר תהפוך לזיכרון דברים שמחייב את המציע. הצעות רבות מוגשות לפרק זמן מוגבל ועם פרטים עמומים וללא פירוט מספק לקיום העסקה וזאת כדי לבצע את השלבים המקדימים לחוזה משפטי תקין וללא הסיכון לכך שדברים עלולים להסתבך. עדיף לסייג כל שלב ולהבהיר שאין הדברות בין השניים כהצהרת כוונות עד לשלב החוזה מאשר להיפגע.

כאשר חותמים על זיכרון דברים או הצעת מחיר חשוב לחשוב פעמיים. בשני המקרים בהתאם לנתונים פרטים אילו יכולים להפוך לכדי הצעה שעל המציע לעמוד בו. שימוש בעורך דין לשם ליווי יכול להיות הבחירה הנכונה במיוחד כאשר מדובר בעסקאות גדולות כדוגמת שכירות , רכישת מקרקעין , הסכמים בין חברות , וכל תחומי העסקים באשר הם.