fbpx
ראשי / FAQ/ מתי חוזה פסול ומבוטל?

מתי חוזה פסול ומבוטל?

    adimage

חוזה פסול (סעיף 30,31)

חוזה פסול כללי: חוזה לא חוקי הוא כל חוזה שיש בו עבירה על החוק! מדובר בחוק מצווה שמשמעו חוק שלא נתון לשיקול דעת הפרט אם לבצע או לא.

 
צריכים עזרה? התייעצו עם המומחים של Unadlan ונשמח לעזור! 
  

זהו חוק מדריך – חוק שמוסכם בין הצדדים לא נחשב בהכרח חוק פסול. במידה ואפילו סעיף אחד בחוזה פסול החוזה כולו יבוטל מידית.

המקרים בהם פוסלים חוזה:

  1. חוזה לא חוקי
  2. חוזה לא מוסרי
  3. חוזה הסותר את תקנות הציבור
  • חוזה שיש בעיה בכריתתו.
  • חוזה שיש בעיה בתוכנו.
  • חוזה שיש בעיה במטרתו.

סיבות לפסילת חוזה:

— שיקולים העומדים מול השאיפה לקיים את רצון הצדדים.
— מה הם המגמות העומדות מאחורי החוזה הפסול.

לדוגמה:

חוזה שיש שיקולים בכריתתו שאינם עומדים בחוק , חוזה שחותר תחת החוק לאחר שהפר את החוק לא יהיה לחוזה תוקף , מאחר ולא ייתכן שדבר הנובע מערעור החוק יקבל חסות משפטית מהחוק. ולא נכיר בחוזה זה ולכן חוזה זה יהיה בטל.!

— חוזה חלוקת רכוש גנוב לדוגמה , לא יהיה לו תוקף ומבוטל.

סוגי "אי חוקיות" :

שלבי האי חוקיותדוגמאות
1. הכריתהכל מקום שקבע המחוקק צורה חוקית לחוזה

לדוגמה : חוזה רשות מקומית ללא מכרז – בטל!

2. מטרהחוזה שמטרת החוזה אינה חוקית

לדוגמה : במטרה להונות את רשויות המס

3. התוכןחוזה המפר בתוכן את חוקי המדינה – קביעה או תנאי הנוגד את החוק

לדוגמה : חוזה עבודה הקובע שעובד יעבוד במקביל ולפני השגת אישורים.

(מרגע שהחל לעבוד ללא אישורים לא ניתן להסתמך על "חזקת התנאי"

4. הביצועחוזה המצריך הפרת חוק לצורך ביצועו

דוגמה : רוקח שחותם על חוזה שיעשה שימוש בחומרים אסורים בחוק.

כדי לעמוד בחוזה הרוקח חייב לעבור על החוק ולכן החוזה לא תקין.

בכל מקרים אחד מהמקרים הללו החוזה בטל.

במקרא ויש דבר בתחום האפור הנחשד כלא חוקי ויש סימנים מחשידים לכך , גם אם בשלב כריתת החוזה לא היה אסור אך ברגע שהפך לאסור – החוזה מבוטל.

במידה ועשה חוזה המפר את חוקי המס , כל עוד לא הגיע מועד תשלום המס החוזה תקף ברגע שהגיע זמן פירעון מס ולא ביצע זאת בעקבות החוזה – מידית החוזה בטל.

 
צריכים עזרה? התייעצו עם המומחים של Unadlan ונשמח לעזור! 
  

שטר חוב שכירות | ייעוץ השקעות נדל"ן | קניית דירה | חוזה שכירות | משכנתא  | משכנתא למסורבים | לפרסום באתר |יצירת קשר: 058-5678901[email protected]   
Uwebsite - אפיון אתרים | WEmanage - ניהול אתרים