fbpx
ראשי / FAQ/ מה זה חוזה על תנאי?

מה זה חוזה על תנאי?

    adimage

מה זה חוזה על תנאי (סעיף 27א)

ישנם 2 סוגי חוזה על תנאי האחד מרגע כריתה ולמפרע והאחר אך ורק במקרה ותנאי כלשהו התקיים:

 
צריכים עזרה? התייעצו עם המומחים של Unadlan ונשמח לעזור! 
  
  1. חוזה על תנאי מתלה
  2. חוזה על תנאי מפסיק

חוזה על תנאי נעשה לרוב כדי להתגבר על מכשולים עתידיים ולהגנת הצדדים מפני הלא נודע או לפעמים כדי לוודאות שיושגו אישורים מסוימים לכדאיות העסקה.

לדוגמה:

ההופעה תתקיים בשדרות אך ורק אם יהיה הפסקת אש , החתומים בחוזה תלויים באירוע חיצוני לחוזה ושאינו בשליטתם וכדי לשמור עליהם מפני נזק הם יוצרים חוזה על תנאי , תוקף החוזה תקף בין הצדדים מיד עם כריתתו אך הופך לאכיף רק אם התנאי מתקיים במידה והתנאי לא התקיים החוזה כולו מבוטל.

במידה ונכנס גורם שלישי במהלך שלב בו תקף החוזה אך לפני זמן האכיפה , במידה ואכן יאושר התנאי הצד המפר יהיה חייב לפצות את הנפגע , אך במידה ולא התקיים התנאי יוכל לעבוד עם הגורם השלישי ללא תשלום פיצויים לצד ב'.

אז מה ההבדל בין תנאי מתלה לתנאי מפסיק?

לצורך כך נביא דוגמה:

ג'ימי רוצה להיות שחקן , המאמן אומר לו שאין כרגע מקום אבל במידה ויתפנה מקומו של שחקן מסוים הוא יתקבל , זהו חוזה עם תנאי מתלה ולכן המאמן לא יוכל לשכור שחקן אחר חוץ ממנו. אך אם המאמן אומר לו במידה ותפסיק לצרוך סמים תתקבל אבל במידה ואגלה שצרכת סם החוזה בטל זה תנאי מפסיק והחוזה תקף ואכיף כל עוד השחקן עומד בהתחייבות ברגע שהפר אותם החוזה כולו בטל במקום.

תנאי מתלה – מתחיל חוזה אך רק בתנאי שמתקיים.
תנאי מפסיק – מתחיל חוזה מידית אך בתנאי מסוים החוזה מבוטל.
חזקת התנאי – הצורך בהיתר או רישיון על פי חוק (סעיף 27ב)

כדי להזיז עניינים ולייבא עובד זר יש להשיג אישורים , העובד לא רוצה להגיע לפני שיש לו את האישורים הנדרשים והמעסיק אף הוא מעוניין בעובד.

סוכם בין מעסיק לעובד כי יש חוזה ביניהם בתנאי שיצליח להשיג את הרישיון / אישורים , אך מסיבה כלשהי התפנה לו עובד שכבר מצוי במדינה עם אישורים ובעקבות זאת המעסיק פשוט לא מגיש את האישורים וכך החוזה לא מתקיים והמעסיק בורח מאחריות לקיום התנאי.

(סעיף 28)

אם מנע את קיום התנאי לא יוכל להסתמך על אי קיומו התנאי מאחר וכל מטרת החוזה היה לקיים את התנאי ,

(סעיף 27ב)

כל דבר המצריך אישור או רישיון מצד ג' אפילו אם לא נכתב בחוזה – זה חזקת התנאי כלומר מאחר ובחוק מאמין שכולם עובדים על פי חוק הוא יוצא מתוך הנחה שצדדי החוזה סיכמו ביניהם שהכול תלוי ועומד באישורים ולכן במידה וצד הפר את השגת האישורים או לא הצליח להשיג החוזה בטל.

(סעיף 30)

במידה ויש תנאי שאחד הצדדים מחויב לבצע , עליו לבצע ואם לא ביצע הוא מפר חוזה וזוהי התניה חוזית.

 
צריכים עזרה? התייעצו עם המומחים של Unadlan ונשמח לעזור! 
  

שטר חוב שכירות | ייעוץ השקעות נדל"ן | קניית דירה | חוזה שכירות | משכנתא  | משכנתא למסורבים | לפרסום באתר |יצירת קשר: 058-5678901[email protected]   
Uwebsite - אפיון אתרים | WEmanage - ניהול אתרים