ראשי / FAQ/ מה זה חוזה לטובת אדם שלישי?

מה זה חוזה לטובת אדם שלישי?

    adimage

מה זה חוזה לטובת אדם שלישי?

חוזה שבו מתחייבים הצדדים לחוזה (הנושא והחייב) לטובת אדם שלישי שאינו צד לחוזה (מוטב) בדרך כלל יופיע בפוליסות ביטוח , אך גם בעסקאות בו רוכש האב לבנו דבר מה , או בתרומות דרך רשתות שיווק על כל קניה וכ"ו.

אדם משלם (או קונה) לחברה >>> היא תעביר בתמורה למוטב את המוסכם בבוא העת לפי החוזה.

בכדי לזהות חוזה לטובת צד שלישי ולסווג את הצדדים יש לערוך מבחן ורק לאחר זיהוי יש להחיל את סעיפים 34-38.

איך בוחנים חוזה למוטב צד שלישי?

יש לערוך מבחן לפי סעיף 34: נבחן האם יש צד שלישי שנהנה מהחוזה ובנוסף נבדוק האם שני צידי החוזה התכוונו להקנות לצד ג' הנהנה המרכזי את "זכות התביעה" – זכות לדרוש מבית המשפט ולקבל גיבוי להנאה זו.

אם לא כתוב כך מפורשות נזהה קיום זכות זו על ידי פירוש כוונות הצדדים והבנה האם הקנו זכות תביעה כך שלדוגמה פוליסת ביטוח חיים ברור לכל שהמוטב השלישי זכאי לזכות התביעה!.

במידה ויש חוזה בין אב לקבלן הרוצה לקנות דירה לבנו , האם יש לבן זכות תביעה אם האב לא עמד תשלומים (הבן ישלים התשלומים ויקבל התמורה)?

נחפש שיש התניה לזכות הבן לפי המקרה: נוטים לומר שאם האב רק ציין שרוכש הדירה עבור בנו לא בטוח שיש הקניה של הזכות לטבוע ולא יוכל לדרוש השלמת העסקה אך אם נכתב בחוזה ביניהם שהדירה תירשם בטאבו על שם הבן הרי שיש הקניית זכות לתביעה והבן יוכל לדרוש את קיום והשלמת החוזה.

מחפשים את זכות התביעה ולא מספיק לנו העובדה שהבן הוא הנהנה.

במקרה של קניה ברשת שיווק ובתמורה היא תעביר תרומה מסוימת, האם לעמותה יש זכות תביעה?רשת השיווק מעוניינת שיבואו אליה אנשים לקנות לשם מטרת תרומה לארגון ומטרתה מסחרית ולרוב לא מטוב לב ומאידך הלקוחות מצפים שהעמותה תוכל לתבוע ולכן יש התניית זכות תביעה לעמותה , זו תהיה חוזה לצד ג' והעמותה תוכל לתבוע (כי הקונים לא יתבעו והם מעבירים זכות זו לעמותה)

סוגי המוטבים בחוזה לצד ג':

מוטב ישיר
כאשר מתקיים המבחן בסעיף 34 (למוטב ולנושא זכויות תביעה)
מטרה: הקניה ישירה של זכות התביעה והנאה.

מוטב מקרי
מטרה: לא התכוונו להקנות לו זכויות אך נהנה מכך , אבל אין לו זכות תביעה.

מוטב טפיל
מטרה: אשם שלישי שלא נכח בחוזה כלל אולם נהנה מכך (טרמפיסט) בכל זאת וזאת למרות שצידי החוזה לא חפצים בטובתו כלל , נהנה ואינו זכאי לזכות תביעה מאחר ולא כוונו אליו מלכתחילה

 

סעיף 35 :

המוטב יכול לדחות את זכותו להנאה ואו לתביעה מתוך הודעה בזמן סביר (לעיתים זה זכות מותנית ואינו מעוניין בכך , אין הזדהות עם המטרה או מקור ההנאה)

סעיף 36א :

לעיתים ניתן לשנות זכות המוטב (לפני כריתת החוזה) אך מרגע ידיעת המוטב על זכותו כבר לא ניתן לשנות זכותו אלא רק בהסכמתו של המוטב , במידה ויעשה כך זה יקרה : שכלול זכות.

סעיף 36ב :

חוזים מיוחדים:

ביטוח לדוגמה : גם אם הודיעו למוטב על זכותו אין זה סוף פסוק מאחר ובעל הפוליסה יכול לשנות בכל עת את המוטב וזה מקרה מיוחד, לאחר מות הנושא כבר לא ניתן לשנות את המוטב (אלא אם כן נכתב בצוואה) וזאת בתנאי שהודיע לחייב (חברת הביטוח). מרגע המוות יש שכלול זכות והמוטב נקבע סופית.

סעיף 37 :

כל טענה שיש לחייב כלפי הנושא ניתן לטעון גם כלפי המוטב , טענות התגוננות בלבד ולא טענות חיוב וכו. טענה שהחוזה פסול, פגם בכריתה ועוד – אם האב לא שילם את כל התשלומים הנדרשים ולכן יש הפרה של החוזה ורוצה לבטל החוזה יכול לטעון טענות אלו למוטב, זכות הנהנה יכולה להיפגע אך רק במקרים בהם היה יכול החייב לפנות לנושא בטענות זהות

טענות של חברת ביטוח על חוב בפוליסה אחרת או טענות כלפי חשבון אחר של הנושא לא יחשבו כטענה כלפי המוטב – הנהנה מפוליסה זו בלבד.

 
צריכים עזרה? התייעצו עם המומחים של Unadlan ונשמח לעזור! 
  

שטר חוב שכירות | ייעוץ השקעות נדל"ן | קניית דירה | חוזה שכירות | משכנתא  | משכנתא למסורבים | לפרסום באתר |יצירת קשר: 058-5678901[email protected]   
Uwebsite - אפיון אתרים | WEmanage - ניהול אתרים
מה זה חוזה לטובת אדם שלישי?
5 (100%) 3