ראשי / FAQ/ מה זה הפרת חוזה וסיכול חוזה?

מה זה הפרת חוזה וסיכול חוזה?

    adimage

מה זה הפרת חוזה וסיכול חוזה?

 1. הפרה של חוזה 
 2. הפרה צפויה של חוזה
 3. סיכול של חוזה

אנו פונים לחוק התרופות בכדי ללמוד מענה למקרים אלו.

סעיף 1 לחוק התרופות:

עוסק בהפרה ובסעדים ומגדיר מהם "מעשה או מחדל שהם בניגוד לחוזה"

– כל סטייה מהחוזה נחשבת הפרה
– ההפרה היא עילה.
– זוהי הגדרה אובייקטיבית , רחבה.

סעיף 2 לחוק התרופות :

הסעדים הנובעים מהפרה (יפורטו בהרחבה בהמשך)

– אכיפה
– ביטול
– פיצויים
– אכיפה + פיצויים
– ביטול + פיצויים

 1. הפרה

כדי לדעת אם היה הפרה?

חיובים  עצמאיים :

חיובים שאינם תלויים , כלומר גם אם הצד השני הפר חוזה על צד א' לקיים את חלקו והתחייבותו. ולאחר מכן יוכל לדרוש סעד מבית המשפט אך את חלקו יהיה עליו לקיים.

חיובים מותנים :

חיובים שמותנים בקיום חלקו של צד ב בחוזה ("הקבלן יעביר מפתח לדירה בתנאי שיקבל את מלוא הסכום שסוכם) במידה וצד לא קיים את חלקו הרי שהצד השני לא מחויב לקיים את חלקו.

חיובים שלובים :

חיובים שצריכים להתבצע באותה הזמן ובמקביל  ("במועד התשלום האחרון יימסר המפתח") אם צד אחד לא הראה נכונות לקיים את התחייבויותיו הצד השני גם הוא פטור מקיום התחייבות ולא יחשב כהפרה של החוזה.

 1. הפרה צפויה (סעיף 17 לחוק התרופות)

מהי הפרה צפויה בחוזה?

עוד לפני מועד קיום החוזה ניתן לומר שיש כבר הפרה , לדוגמה כאשר רכש אדם רכב מחנות אך קורא בחדשות שאותו הרכב שהיה אמור להימסר לו נגנב.

הפרה צפויה – כל דבר שמאפשר ידיעה ברורה וודאות גבוהה שהצד השני לא יעמוד בהתחייבות.

וזאת על ידי :

1.- אמירה מפורשת של הצד השני שלא יקיים התחייבות.
2.- משתמע ממעשיו שלא יעמוד בהתחייבות (לדוגמה לא החל בניה כלל)
3.- מנסיבות שקרו (הרכב נגנב)

יש צורך להוכיח את ההפרה הצפויה באחת מ(1-3) הוכחות אלו. ואם הוכח הפרה צפויה :

יבחר  איך להתקדם משם

 • יכול להסתמך על ההפרה הצפויה . יתבע מיד סעדים המגיעים לו בבית המשפט

אכיפה– יוכל לדרוש צו בית המשפט לאכיפת קיום החוזה במועדו

ביטול – בהפרה יסודית ידרוש ביטול וקבלת פיצויים

 • יכול להתעלם ולחכות להפרה הצפויה.

יחכה לראות ואם יקוים אין הפרה ואין סעדים , אם הופר יהיה ניתן לתבוע אכיפה או ביטול או פיצויים בהתאם לנסיבות.

 • יכול לברר דיפלומטית לקבלת אמירה מפורשת.

בירור מול הצד השני לכוונותיו יכולות להועיל מאוד , במקרה של כפירה בהתחייבות על ידי אמירה מפורשת יכול הראשון לבחור בין האופציות המוזכרות ב"הסתכמות" "התעלמות" כלומר יוכל לזכות בכל הסעדים של הפרת החוזה.

 

 1. סיכול חוזה (סעיף 18 לחוק התרופות)

הסיכול אינו עילה אלא הגנה שמושמעת על ידי המפר כחלק מכלי ההתגוננות , כלומר הייתה הפרה של החוזה אלא שנסיבות או מאורעות חריגים מנעו ממנו את קיום החוזה לעתים כחלק מאירועים שלא היו בשליטתו או ידיעתו.

— לרוב זה יקרה לחוזים ארוכי טווח.
— הסיכול הוא מעשה חריג , לכלל "חוזים יש לקיים" ומעניק פטור מסוים אך בגלל זה בית המשפט    .  הפך כלי זה ל"אות מתה" כלומר מעדיף קיום חוזה ויעשה הכל למנוע שימוש בכלי זה.
— סיכול היא טענת הגנה של המפר.

מאחר וכך , קשה מאוד עד בלתי אפשרי לעשות שימוש בכלי זה

ויש להוכיח 3 תנאים מצטברים:

 1. המפר צריך להראות שלא יד ולא יכל לדעת או לצפות את הנסיבות המסכלות.

לדוגמה: פגעי טבע שלא נהוגים במקום כגון "צונאמי"

 1. המפר צריך להוכיח שלא יכל למנוע את הסיכול למרות הנסיבות החמורות.

לדוגמה: במקרה ויש צונאמי יכל לקחת את התבואה או לפחות חלקה לראש ההר.

 1. ההתרחשות הנסיבות המסכלות או המשנות באופן יסודי את קיום החוזה המוסכם.

לדוגמה: שלא נותר מהחוזה דבר שניתן לעשות.

לתנאי השלישי יש 5 סעיפים שיש לבדוק לפני קבלתו:

 1. אי אפשרות קיום חוזה פיזית

הנכס נפגע מכל עליון , הנכס הושמד , מות החייב , מחלה או אי כשירות כלומר כל מצב כולל פגעי טבע.

 1. אי אפשרות קיום חוקית

לאחר חתימת החוזה נערך שינוי בחוק האוסר על קיומו והמשך קיום החוזה יעשה באופן בלתי חוקי (לדוגמה: איסור במסחר במוצר מסוים)

 1. אי אפשרות מעשית

ניתן לקיים את החוזה אך קיומו של החוזה אינו מעשי עבור החייב.

לדוגמה: אוניה שטבעה ניתן לשלוח אוניה נוספת עם סחורה אך זה כבר לא מעשי לחייב.

 1. שוני יסודי

קיום החוזה יהיה שונה באופן יסודי ממה שהצדדים סיכמו ביניהם.

 1. סיכול המטרה

ניתן לקיים את החוזה אבל לא יהיה בכך שום תועלת עבור הזכאי כגון במקרה אשר סוכם על השכרת מרפסת לצפייה במשחק והמשחק בוטל ואין במרפסת עוד שום שימוש.

תוצאות הסיכול:

— פוטר המפר מאכיפה של החוזה.
— פוטר המפר מחיוב לפיצויים (אכיפה בכסף)
— ניתנת למפר זכות הביטול (כאשר לא כדאי יותר)
— השבה ושיפוי , לפי שיקול בית המשפט וההשבה אף היא אינה מתבצעת אוטומטית בין אם בוטל    .  ובין אם לא , מאחר ומטרת בית המשפט לאזן אינטרסים בין הצדדים ותו לא.

* בית המשפט לא אוהב לבטל ולכן תוצאות סיכול פחות או יותר יהיו זהות ונכללות בזה רעידות אדמה וכל פגעי הטבע שבית המשפט טוען שהיה עליהם לצפות אירועים אלו. במידה ובית המשפט ימצא בחוזה אפילו סעיף קטן העוסק בשינוי החוזה בגלל נסיבות כלשהן הוא יבחר להרחיב אותן לאינסוף צפיות לנושאים אחרים.

 
צריכים עזרה? התייעצו עם המומחים של Unadlan ונשמח לעזור! 
  

שטר חוב שכירות | ייעוץ השקעות נדל"ן | קניית דירה | חוזה שכירות | משכנתא  | משכנתא למסורבים | לפרסום באתר |יצירת קשר: 058-5678901[email protected]   
Uwebsite - אפיון אתרים | WEmanage - ניהול אתרים