שטר חוב: איך ממלאים שטר חוב לשכירות?

נושאים מרכזיים

שטר חוב

שטר חוב הנו מסמך משפטי מחייב. מדובר בדף נייר עליו יש מעט מאוד פרטים בסיסיים שמסדירים את אופן התשלום במידה ונדרש לכך. איך ממלאים שטר חוב שכירות? מדובר סך הכל בתהליך פשוט במיוחד.

כדי להבין במה מדובר צירפנו הורדה לשטר חוב, ואת הנתונים המופיעים בו למאמר זה כדי שתוכלו לבחון בעצמכם את הפשטות והקלות שבדבר. למרות שמדובר במסמך פשוט למילוי יש לו משמעות הדומה לצ'ק ביטחון בו משאירים את מועד הפירעון פתוח כך שהמשכיר יכול למלא את הפרטים בעת הצורך ובתקווה שלא נגיע לכך.

תנו למומחים שלנו לעזור לכם

שטר החוב אם זאת, כולל רובד נוסף של הגנה בדמות העדים החתומים עליו שמתחייבים לעמוד בחובת השוכר במידה ולא יפרע את חובו / לא ישלם דמי שכירות בזמן או ייעלם לאחר גרימת נזק משמעותי לדירה.

שטר חוב שכירות להורדה והדפסה

שטר חוב לדוגמא:

שטר חוב (לא סחיר)

על סך ________ ₪

ביום ______ בחודש _______ שנה _______ אני מתחייב לשלם נגד שטר זה: לפקודת__________________________________________
סכום שטר החוב בשקלים ______________________________
התמורה התקבלה ב: ________________________________
מקום התשלום: ____________________________________

חתימת נותן שטר החוב:_______________________________
חתימת מקבל שטר החוב:______________________________

ערבות
אנו ערבים, ביחד ולחוד, ערבות לתשלום שטר זה ע"י עושה השטר. ערבותי זו תעמוד בתוקף עד לתום תקופת השכירות ו/או האופציה הניתנת בחוזה השכירות. או עד לפינוי המושכר על ידי השוכר. (לפי המאוחר מביניהם)
פרטי הערבים:

1. _______________________ ת"ז.______________________ כתובת:_____________________________________________ חתימה:_____________________________________________
2. _______________________ ת"ז.______________________ כתובת:_____________________________________________ חתימה:_____________________________________________

איך ממלאים שטר חוב?

אמנם לא צריך עורך דין או ידע משפטי רב כדי להבין את המשמעות של שטר חוב זה אך עדיין יש למלא את הפרטים בצורה מסודרת ומדויקת. שטר חוב מאוד דומה לצ'ק שאנו מקבלים מהבנק. יש בו את שם, כתובת, מועד לפירעון של שטר החוב. כאשר השדה החשוב מכל הוא זה של הסכום המדובר.

שטר החוב בדיוק כפי ששמו מתאר הנו שטר עמו ניתן לגשת לשוכר או למי מהחתומים כערבים ולדרוש תמורה מלאה כנקוב בשטר. שטר חוב מוכר על ידי בית המשפט שיחייב את החותמים בו לקיים את ציווי השטר ולשלם את מלוא הסכום הנקוב בו.

השלבים במילוי שטר חוב:

  1. נוקבים בסכום הערך של השטר.
  2. נוקבים בתאריך נתינת השטר.
  3. נוקבים במען – מי זכאי לפדות את השטר.
  4. היכן יהיה על נותן השטר לקיימו (בנק / מדינה וכ"ו)
  5. חתימות הצדדים שמאשרים את השטר.
  6. חתימת הערבים שלוקחים חלק בשטר החוב.

*נהוג להוסיף "מס שטר" לאלו שעוסקים עם שטרות רבים או עובדים עם פנקס שטרות כדי לשמור על מעקב מסודר להוצאות והתחייבויות. כמובן שמדובר בסוחרים אך כאשר מדובר בשטר חוב שכירות אין את הבעיה הזאת מאחר ויש רק שטר אחד.

למידע נוסף אודות: שטר חוב

[maxbutton id="1"]