צ'ק ביטחון שכירות: איך משתמשים בצ'ק ביטחון כערבות לשכירות?

נושאים מרכזיים

צ'ק ביטחון שכירות

צ'ק ביטחון שכירות הנו אחד הכלים הטובים והנוחים ביותר הן עבור שוכרי דירות והן עבור משכירי דירות. צ'ק ביטחון הנו צ'ק רגיל לחלוטין שמשמרת כערבות לשכירות והוא מצד אחד מרגיע את המשכיר ומצד שני מרתיע את השוכר כך שיש למשכיר הגנה מקסימלית על הנכס. לא רבים מודעים לכך אבל צ'ק רגיל מהבנק שווה ערך לכסף ומעבר לעובדה שיש ערך לכסף ניתן לגשת עם צ'ק להוצאה לפועל ולהחיל סנקציות נגד החייב וזהו כבר תהליך לא נעים בכלל שאליו לא תרצו להגיע בשום אופן.

צ'ק ביטחון שכירות

צ'ק ביטחון שכירות הנו אופציה אחת מבין כמה אפשרויות נוספות בהם ניתן להשתמש לצורך ערבות בשכירות:

תנו למומחים שלנו לעזור לכם

  1. שטר חוב שכירות
  2. ערבות בנקאית
  3. ערבים לחוזה שכירות

במידה ובוחרים להשתמש דווקא בצ'ק ביטחון לשכירות ראוי לעשות זאת בצורה מסודרת וזאת כדי למנוע מצבים לא נעימים. יש להגדיר את המקרים בהם ניתן להשתמש בצ'ק זה ובאיזה סכומים:

  • האם בכל פגיעה בנכס ישר ניתן לעשות שימוש בצ'ק ביטחון?
  • האם איחור בתשלום שכר דירה מהווה סיבה להשתמש בצ'ק ביטחון?
  • האם המשכיר יכול לפדות את כל הצ'ק ערבות גם לנזק קטן?

כל הדברים הללו חייבים להיות מוגדרים. מעבר לכך חשוב מאוד להסדיר את אופן ההתנהלות עם צ'ק ביטחון שכירות וזאת כדי למנוע מצבים בהם הצ'ק מגיעה לידיים לא נכונות:

  • יש להשתמש בצ'ק ביטחון שכירות עם סכום נקוב וברור.
  • יש להשתמש בצ'ק ביטחון שכירות עם כיתוב "למוטב בלבד".
  • יש להחתים את בעל הדירה על כתב שיפוי במקרא של אבדת הצ'ק.

כל האמור כמובן נועד להגן עליכם מפני הסתבכויות לא נעימות שאינם בשליטתכם. ככל שתצליחו להוריד מכם אחריות וסיכון כך עדיף.

את הצ'ק ממלאים ומגישים כאשר מאחורה כתוב "צ'ק ביטחון" יחד עם חוזה שכירות בלתי מוגנת חתום והחתמת ערבים לפי הצורך ולפי המוסכם עם בעל הדירה. כאשר יש ספקות ואו מדובר בחוזה שכירות דרקוני שאינו הגיוני עבורכם יש להתייעץ עם עורך דין או אף לוותר על שכירות של אותה הדירה וזאת כדי שלא תמצאו עצמכם בבעיות רבות שיכולתם לפתור בקלות רבה על ידי זהירות מראש.

צריכים ייעוץ משפטי? פנו לעורך דין: