ערבות בנקאית: מה זה וכמה עולה ערבות בנקאית?

נושאים מרכזיים

ערבות בנקאית

ערבות בנקאית נדרשת לרוב לשוכרי דירות שאין ביכולתם להציג ערבות טובה מספיק עבור משכיר הדירה. משכירי דירות רבים שנפגעו בעבר משוכרים בעייתיים בוחרים להקצין את הדרישות שלהם לערבות ממשית שניתן יהיה לפדות בעת צרה כך שהם יהיו רגועים והשוכר יאלץ להתנהג בהתאם לדרישות ולאמור בחוזה השכירות.

ערבות בנקאית לרוב תידרש מזוגות צעירים וסטודנטים שנוטים להיות פזיזים יותר ואינם יציבים מספיק כדי שהמשכיר יוכל לסמוך עליהם שיעמדו בהתחייבותם. זוגות צעירים שמהגרים לערים הגדולות מהפריפריה עושים זאת כאשר אין להם עדיין עבודה או כאשר הם רק מתחתנים ואין להם די חסכונות ולכן השוכרים חוששים מעט יותר.

תנו למומחים שלנו לעזור לכם

מה זה ערבות בנקאית?

ערבות בנקאית היא הערבות הטובה ביותר עבור המשכיר. ערבות בנקאית ניתנת על ידי הבנק לשוכר כדי שהשוכר יעביר אותה למשכיר, ערבות זו משמשת כמאין צ'ק פיקדון פתוח ובר פירעון שניתן לממש אל מול הבנק. כדי שהבנק ייתן את הערבות הבנקאית וייטול על עצמו את הסיכון שכרוך בדבר הבנק גובה עמלה מהשוכר בהתאם ללקוח כמפורט בטבלה מטה.

ערבות בנקאית אוטונומית למימוש עצמי. כלומר, ברגע בו השוכר הפר את חוזה השכירות על ידי כך שלא שילם שכר דירה או במידה וגרם נזק לרכוש הרי שיש למשכיר הזכות לגשת עם המסמך לבנק ולזכות בסכום הכסף הנקוב בו בתוך חמישה ימים או לפי טווח הזמן שקובע הבנק ומשמש אותו לאמת את הבקשה.

כמה עולה ערבות בנקאית?

עלות עמלת ערבות בנקאית בחלוקה לבנקים בישראל:

שם הבנק עמלה שנתית סכום עמלה מינימלי ניתן למיקוח?
בנק הפועלים 5% 380 ש"ח כן
מזרחי טפחות 7% 380 ש"ח כן
הבנק הבינלאומי 5% 440 ש"ח כן
בנק לאומי 5% 396 ש"ח כן
בנק דיסקונט 6.2% 500 ש"ח כן

כמו בכל עמלה בבנקים בישראל גם עמלות על ערבות בנקאית ניתנות למיקוח. ככל שהשוכר יותר יציב ומכניס יותר כסף כך הבנק יתייחס אליו בצורה טובה יותר. הבעיה בערבות בנקאית היא בדיוק נקודה זו, רוב האנשים שנדרשים לערבות זו הם לא אותם לקוחות מצוינים עם תזרימים משמעותיים של מזומן בחשבון הבנק ואין ביכולתם להכניס סכומים לפיקדון למשמרת / ביטחונות מתאימים.

למרות העובדה הזו, ניתן וחובה עליכם לפנות לבנק הזול ביותר ולהתמקח על המחיר כך שהמחיר ירד לסביבות 3% בלבד. כדי שתצליחו להגיע ליעד זה כדאי להציג לבנק כמה שיותר הוכחות על יציבות ועבודה ככל שהסיכון עבור הבנק הולך ויורד כך הם ייאותו להקטין את הרווחיות.

מה נוסח ערבות בנקאית?

נוסח הערבות הבנקאית נחלק לשבעה סעיפים קלים ופשוטים להבנה כך שברור לכל במה מדובר ואיזה כיסוי יש לערבות זו:

הערבות תהיה אישית ורק עבור המשכיר ולכן תפנה אליו באופן אישי
יוגדר תאריך בו החלה הערבות.

 1. הסכמה לשלם סכום הערבות לפי דרישות הלקוח / המשכיר.
 2. הצהרה שזוהי ערבות מוחלטת שעל הבנק לעמוד בה.
 3. הגדרת אופן מימוש הערבות ומשך הזמן עד לפירעון החוב.
 4. הגדרה של המדדים (במידה וצמוד למדד) עליהם מבוססת הערבות:
  – מדד המחירים לצרכן.
  – מדד הבסיס.
  – המדד הקובע.
  – הפרשי הצמדה למדד.
 5. תוקף הערבות, לאחריה אין למסמך ערך.
 6. שעות פעילות וסניף אליו ייגש המשכיר לזכות בכסף.
 7. הגבלת העברה או מסירה של ערבות זו.

בסופו של ניסוח ערבות בנקאית חייב להופיע שם הבנק, שם הסניף וחותמת הבנק.

איך מבצעים מימוש ערבות בנקאית?

מימוש / חילוט ערבות בנקאית נעשה על ידי אדם אחד בלבד – רק המשכיר שמחזיק בערבות יכול לפנות לבנק הרשום. באמצעות הצגת הערבות הבנקאית שעדיין בתוקף לצד מכתב כתוב בו הוא דורש את הסכום הנקוב יקבל המשכיר את הערבות בדומה להפקדת צ'ק. הכסף יכנס לחשבונו של המשכיר בתוך פרק הזמן שהוגדר בניסוח הערבות ובהתאם למסמך שמחייב את הבנק.

איך מבצעים ביטול ערבות בנקאית?

כדי לבטל ערבות בנקאית יש להביא את כתב הערבות המקורי לצד מכתב רשום החתום על ידי המשכיר והשוכר / המטיב והמוטב. מנגנון זה שומר על ערכו של הערבות מאחר והערבות מופקדת בידיו של המשכיר וכל עוד לא הסדירו הצדדים תשלומים או חובות כלשהן לא יוכל השוכר לקבל חזרה את שטר הערבות המקורי (שטר חוב) ובוודאי לא יקבל חתימה על מסמך המאשר את ביטול הערבות הבנקאית.