סיום חוזה שכירות – ניסוח הודעה מראש לסיום חוזה

נושאים מרכזיים

סיום חוזה שכירות

סיום חוזה שכירות יכול להיות בנעימים אך גם בערבוב של אמוציות וכעסים. במקרים רבים בעל הדירה והשוכר כבר לא מרגישים מחויבות להתנהג באופן מכבד ולכן חשוב מאוד לסיים את חוזה השכירות באופן מסודר ומאורגן תוך שימוש במסמך מסודר ומאופיין היטב שמקובל על שני הצדדים. גם כאשר ניתנת הודעה מראש לסיום חוזה עדיין חשוב מאוד לבצע את תהליך סיום חוזה שכירות בצורה מסודרת ומכבדת.

חוזה שכירות יהיה שונה מאדם לאדם. ישנם שוכרים שחותמים על חוזה שכירות שמוטה לטובת המשכיר ואחרים חותמים על חוזה שכירות הוגן ומינימלי שהורד מהאינטרנט. בחוזה ממוצע אין התייחסות קונקרטית לאופן בה מסתיימת החוזה ולכן ניתן לפרש את חוזה השכירות במגוון דרכים. אחד הדרכים המקובלות ביותר בענף השכירות לסיים חוזה הוא למצוא דייר חלופי כך שאתם מסיימים חוזה ומעבירים אותו לאחר כך שבעל הדירה לא נפגע.

תנו למומחים שלנו לעזור לכם

 להורדת נוסח סיום חוזה שכירות

אמנם ביכולתכם לסיים חוזה שכירות באופן זה אך כמובן שעדיין עליכם לקבל את אישורו של בעל הדירה ולהודיע על כך תקופה מסוימת מראש כדי שאף הוא יוכל להיערך לכך ולחפש שוכרים שנראים בעניו. במקרים מסוימים יש הוראות מסודרות בחוזה השכירות לאופן בו ניתן לסיים את חוזה השכירות מוקדם מן הכתוב בו ועליכם יהיה למלאות אחר הוראות אילו.

בין אם החלטתם לסיים את חוזה השכירות מוקדם ובין אם סיימתם את חוזה השכירות במועד הכתוב בחוזה עליכם להיות זהירים ולבצע שלל בדיקות וסידורים רלוונטיים לפני שאתם חותמים עם בעל הדירה על סיום חוזה שכירות ועזיבה של הדירה.

אז מה עושים כשרוצים לסיים חוזה שכירות?

 1. עוברים על חוזה השכירות ובדיקת חובות.
 2. הודעה מסודרת וכתובה לבעל הדירה על עזיבה.
 3. ביצוע מעבר למען חדש לנכסים ושירותים.
 4. חתימה על מסמך סיום חוזה שכירות.

פירוט נרחב יותר:
1. מעבר על חוזה השכירות חשוב מאין כמותו מאחר ויש לו השלכות רבות על אופן סיום חוזה השכירות. בכל חוזה שכירות יש מאפיינים שונים וחשוב לעמוד בכולם שהרי החוזה הוא האורים ותומים של ההסכם ובלעדיו לא תוכלו לסיים חוזה לשביעות רצונו של המשכיר.

2. הודעה על סיום חוזה שכירות נעשית בכתב ואתם שומרים עותק נוסף בידיכם. ההודעה על סיום חוזה שכירות אמנם חשובה אך יש לה משמעות רק אם מותר לכם לעשות זאת וזאת כפי שמופיע בחוזה השכירות וכפי שראיתם בסעיף מספר 1. כלומר, אין אפשרות להודעה על סיום חוזה שכירות לפני הזמן שכתוב בחוזה אלא אם כן בעל הדירה אישר לכם זאת ועדיף שיעשה זאת בכתב.

3. אמנם זה נראה כמעט עבודה אבל יש שפע של פרטים קטנים שעליכם לעשות ולארגן ומדובר בכאב ראש לא קטן. מדובר בהתנהלות עם המערכת הביורוקרטית של משרד הפנים והתנהלות מול כל נותני השירותים השונים מחברות הכבלים ועד שירותי אספקת הגז ורק לאחר שהשלמתם את כל המשימות הללו שאתם יכולים להמשיך הלאה לקראת סיום חוזה השכירות.

4. חתימה על טופס סיום חוזה שכירות שניתן להורדה בתחתית העמוד. חתימה של שני הצדדים הכרחית והמשמעות של חתימות אלו של השוכר והמשכיר יחד עם הערבים שחתמו על חוזה השכירות מלכתחילה קריטית כי מסמך זה יהיה ההגנה הטובה ביותר שלכם בבית משפט מפני כל תביעה עתידית על דברים שהיו או לא היו. מסמך זה מאשר שעשיתם הכל כהלכה ובהסכמה מלאה של בעל הדירה.

מה עושים כשעוזבים דירה שכורה?

אתר משרד האוצר מציג מסמך מעניין ושימושי מאוד שניתן להורדה מכאן (פורמטים: PDF, WORD) שמאפשר לכם לעבור שלב שלב ולסמן בדיוק היכן אתם עומדים ובכך לחסוך הרבה טעויות ואי הבנות ואנחנו ריכזנו עבורכם תמצות מהיר של הדברים:

ניתוק תשתיות המקושרות לדירה
הטלפון הקווי, תשתית האינטרנט, תשתית הכבלים, מנויים לעיתונים, אגרת רשות השידור הם שירותים שמחוברים ישירות לדירה השכורה ולכן יש לנתקם או להעבירם בכמה טלפונים לכתובתכם החדשה (במקרים מסוימים נדרש המתנה לטכנאי) ובכך אתם מנתקים עצמכם מהדירה השכורה. במשרד האוצר יודעים שיש הרבה טעיות אנוש וממליצים לבדוק כמה חודשים לאחר מכן שאכן אתם לא משלמים כפול.. ובירור שלא יקנסו אתכם על אי תשלום במידה והחיוב לא הגיע לכתובתכם העדכני!!!.

תשלומים ועדכון הרשויות
כולם יודעים איזה כאב ראש זה לחכות במשרד הפנים ולשנות כתובת אך אין ברירה. עליכם לעדכן את הכתובת כך שכל הרשויות הרלוונטיות יוכלו לספק לכם שירותים מתאימים. עדכון כתובת בסניף הבנק, בחברות הביטוח, קופת החולים ועוד כולם מתבססים על כתובתכם במשרד הפנים. שימוש ב"דואר עוקב" של דואר ישראל עוזר אף הוא עד לקליטת הפרטים החדשים.

בצעו תשלומים לכל נותני השירות השונים כדוגמת חברת החשמל, תאגיד המים, חברת הגז ואספו אישור מתאים על תשלומי ארנונה לזמן השכירות ובקשו אישור על כך שקיבלו תשלום לפי קריאת המונה האחרונה ועדכנו אותם באותה העת שמרגע זה אינכם בעלי הדירה והתשלום על שירותים אלו אינו באחריותכם. לפעמים עדיף לחכות עד סוף החודש ולהתקזז מול השוכר החדש.

התאמות והסכמות מול בעל הדירה והשוכר החדש
במקרים רבים מותר להעביר את החוזה הלאה או לבצע שכירות משנה לדירה עד לתום זמן השכירות אליה התחייבתם. הביאו אישור על כך מבעל הדירה והחליפו צ'ק ביטחון וערבויות מול בעל הדירה כך שלכם לא יהיה סיכון בדבר. במידה וישנם ערבים חשוב להביאם יחד עם הערבים של השוכר החדש כדי שיחליפו חתימות ויהיו פטורים מרגע זה מאחריות.

פינוי הדירה על ידי השוכר
פינוי החפצים והרכוש האישי יכול להתבצע בקלות אך במקרים מסוימים ניתן להשאיר ציוד או למכרם לשוכר החלופי. בכל מקרה חשוב מאוד לעבור על הדירה לאחר פינוי החפצים ולתקן חורים, פגיעות בקיר, סיוד הקירות בלבן כפי שקבוע בחוזה השכירות ולאחר מכן לצלם את הדירה כך שבעל הדירה לא יוכל לטעון לאחר מכן שעזבתם והשארתם ברדק אחריכם. הביאו אישור מועד הבית על התשלומים שנמסרו בזמן וצרפו פרטים אלו לטופס סיום חוזה כך שתהיו מוגנים ורגועים.


נוסח סיום חוזה שכירות לשימוש אישי

נוסח סיום חוזה שכירות:

להלן פרטי ההחזרה של הדירה חזרה לבעליו בתום תקופת השכירות:

בתאריך:________________ ובנוכחות:___________,____________

להלן הפרטים שבוצעו לסיום החוזה:

 1. העברת מספר טלפון קווי ותשתית אינטרנט למען החדש.
 2. העברת מנויים לכבלים ועיתונות למען החדש.
 3. הבאת אישור על תשלומי ועד הבית בשלמותם.
 4. הבאת אישור על תשלומי ארנונה ששולמו כחוק.
 5. הוצאת כלל הריהוט והציוד האישי מן הדירה.
 6. סיוד הדירה כחדשה כפי שנקבע בחוזה השכירות.
 7. צילום הדירה כאשר היא מרוקנת מריהוט וציוד ומסוידת.
 8. ביצעו שינוי כתובת במשרד הפנים למען החדש.
 9. העברת חשבונות: חשמל, מים, גז למען החדש
  חשבונית לתאריך קריאת מונה אחרונה:
  חברת החשמל:__________________
  חברת הגז:_____________________
  תאגיד המים:____________________

בהסכמת הצדדים בזאת הסתיימה תקופת ההתקשרות ביניהם.

 • החזרת מפתחות הדירה: X מפתחות.
 • הסיוד מניח את דעתו של בעל הדירה.
 • תשלומי הפרשי ארנונה או ועד בית.
 • החזרת ערבונות ופיקדונות (צ'ק פיקדון, שטר ערבות, שטר חובערבות בנקאית, חתימת ערבים) לשוכר.
 • הסכמות נוספות בין הצדדים:
  _____________________
  _____________________
  _____________________

חתימת המשכיר:______________

חתימת השוכר:_______________

 להורדת נוסח סיום חוזה שכירות בפורמט זה