מכירת דירה בירושה: איך מקדמים מכירת דירה שהתקבלה בירושה?

נושאים מרכזיים

מכירת דירה בירושה - מכירת דירה

מכירת דירה בירושה, כלומר מכירת דירה שהתקבלה בירושה. שונה מאוד ממכירת דירה רגילה. ההבדלים הניכרים במכירת דירה בירושה באים לידי ביטוי בשלשה נקודות חשובות עליהם נעמוד במאמר זה וננסה להסביר איך מתמודדים עם מכירת דירה שהתקבלה בירושה.

מכירת דירה בירושה

ההבדלים בין מכירת דירה רגילה ובין דירה שהתקבלה בירושה רבים אך אנו ננסה להתמקד בשלושת ההבדלים החשובים ביותר:

תנו למומחים שלנו לעזור לכם

  1. זכויות בדירה – האופן בו מקבלים את הזכויות למכירת הדירה בפועל.
  2. מצב הדירה – מצבו הפיזי של הדירה והמצב האמוציונלי שבו אתם נמצאים.
  3. מיסוי על הדירה – חובת תשלום מס על דירה בירושה בהתאם למוריש.

כאשר מוכרים דירה רגילה שבבעלותכם, המשימה פשוטה יחסית וביכולתכם לפעול בחופשיות רבה. לעומת זאת כאשר מדובר בדירה שהתקבלה בירושה יש מגוון רחב של נושאים המחייבים התייחסות מיוחדת ועל נושאים מרכזיים אלו אנו נתייחס כעת:

איך מקדמים מכירת דירה שהתקבלה בירושה?

לרבים אין יכולת לרכוש דירה משלהם וכאשר הם זוכים בדירה כחלק מירושה, אין ברצונם למכור את הנכס. אך במקרים רבים יש מספר יורשים וחלוקת הנכס נעשית בדרך מכירה. או כאשר היורש כבר מחזיק בנכס בבעלותו וברצונו למכור את הנכס שהתקבל כחלק מטבע העולם – בירושה.

מכירת דירה בירושה – נקודות חשובות:

זכויות בדירה שהתקבלה בירושה:

קרוב משפחה או הורה נפטר והוריש נכס מקרקעין. כדי לזכות בזכויות על הנכס יש לעבור תהליך לא ארוך במיוחד שכולל את השלבים הבאים:

  1. חיפוש / אימות הצוואה.
  2. איתור היורשים.
  3. החלטה על חלוקת הרכוש.
  4. רישום זכויות בנכס.

בשלב ראשון יש לאתר את הצוואה החוקית של הנפטר, יש לבדוק מי הם המוטבים החוקיים שיורשים את הנכסים שבבעלות הנפטר. כאשר מדובר ביורש יחיד, הרי שאין בעיה וניתן לגשת לבית המשפט לצורך קבלת צו ירושה מתאים. במידה ויש מספר יורשים יש לאשרר את הצוואה בבית המשפט ולקבל צו ירושה שמאפשר את יישום הירושה. בשלב זה, על היורשים לסכם ביניהם את אופן החלוקה (מכירה, השכרה, רכישת זכויות) ובהתאם למוסכם ניתן יהיה לעבור לשלב הבא בה רושמים את הזכויות בנכס על שמות היורשים / שם היורש הנבחר לקראת מכירה של הנכס.

מצב דירה שהתקבלה בירושה:

לרוב, דירות שמועברות בירושה הוחזקו בידי קשיש וכתוצאה מכך הוזנחו ואו מחייבים עבודות תחזוקה להחזרה למצב תקין. כאשר יש שני נקודות חשובות:

  1. צורך בתחזוקה / השבחת הנכס.
  2. מכירת נכס אליו יש לכם קשר.

דירות שעוברות בירושה יהיו לרוב דירות ישנות ומוזנחות אך לא פחות בעייתי מכך, הן לרוב מותאמות לצרכיו של הקשיש (הרחבת דלתות, ידיות, מקלחת מותאמת ועוד) ויש להתאימם למשפחות ולצעירים. המשמעות היא שיש לבצע פעולות שיפוץ והשבחה של הנכס לפני שניתן למכור אותו במחיר מקסימלי. במקרים מסוימים, היורש גדל בדירה ופיתח יחסים אמוציונליים לנכס עם השנים ומכירת הדירה עם הזיכרונות של המוריש אינם בהכרח קלים מידי. מניסיוננו, מומלץ לשפץ את הנכס אט אט ולהתאימו לאוכלוסיה רגילה ורק כאשר היא תיראה שונה יהיה לכם קל למכור את הדירה כעסקת מקרקעין רגילה.

מיסוי דירה שהתקבלה בירושה:

קיבלתם דירה בירושה, מדובר בירושה ולא עסקת מקרקעין ולכן אתם לא מחויבים בתשלום מס רכישה על עצם קבלת הדירה. לעומת זאת, ייתכן מאוד ויהיה עליכם לשלם מס שבח כחובת מס נדחית במועד מכירת הנכס. החובה בתשלום מס שבח ייקבע בהתאם לשומת המס של הנפטר (המוריש). כלומר, במידה והמוריש היה מחויב במס על נכסים להשקעה או על קרקע להשקעה. הרי שחובת מס זו תגולגל הלאה ליורשים יחד עם הירושה עצמה. לעומת זאת, במידה ומדובר בדירה יחידה ששימשה למגורים ומזכה את בעליה בפטור ממס שבח הרי שגם היורשים יזכו לפטור ממס שבח על הנכס שהתקבל בירושה.

במידה והיורש מוכר את הדירה באופן מידי עם רישום הזכויות על שמו, הרי שפירוט חובת המס תהיה תקפה עליו. במידה והיורש בוחר להחזיק בנכס ולמכרו רק בעתיד, הרי שחובת המס תהיה שונה ובהתאם למצבו של היורש. כך במידה ומדובר באדם שאין ברשותו נכס מקרקעין – לא יהיה חייב במס גם בעתיד. לעומת זאת, אם הדירה מהווה דירה להשקעה עבורו וברשותו שני נכסים, יהיה עליו לשלם מס שבח יחסי מרגע קבלת הזכויות על הדירה ועד למועד מכירתה בהתאם למדרגות המס החלות על תקופה זו.

חשוב לדעת שבמקרים מסוימים היורש זכאי לפטור או החזר מס שבח וזאת כאשר הנכס שופץ לצורך מכירה או הוצאו כספים על אנשי מקצוע שליוו את העסקה או ערך הדירה ירד במשך הזמן. זאת, מאחר ושומת מס שבח חלה אך ורק על הרווח הנקי מעצם החזקת הנכס. מומלץ להתייעץ עם עורך דין מיסוי מקרקעין ולבדוק את זכויותיכם היטב לפני תשלום שומת המס עצמאית.

איך מוכרים דירה בירושה?

ברגע שהפרטים מעלה ברורים לכם. ברגע שהדירה שופצה וסודרה בהתאם לסטנדרטים המוכרים והזכויות רשומים על שמכם. מדובר בעסקת מכירת דירה רגילה אשר ניתן לקדם בכוחות עצמכם ואו בעזרת מתווך דירות מוסמך שיוכל להגיע לתוצאות מהירות ולמכור את הנכס מבלי שאתם תידרשו להשקיע מזמנכם היקר.

רוצים למכור את הדירה בלי להתעסק עם כל האמור מעלה? השאירו פרטים ועורך דין, איש שיפוצים ומתווך פעלו יחד למכור את הנכס שלכם במהירות ובמחיר האופטימלי: