היטל פיתוח: מהו היטל פיתוח? מתי משלמים היטל פיתוח? – מדריך!

נושאים מרכזיים

היטל פיתוח - חישוב היטל פיתוח

היטל פיתוח הנו מס נוסף שמגולגל בסופו של דבר לחובתם של רוכשי הדירות בישראל. כאשר רשות מקומית מאשרת בניה בשטחה, עליה לספק מכלול רחב של שירותים לתושב כאשר העלות הראשונית לכך ממומנת על ידי היטל פיתוח שנגבה מהיזם. היטל פיתוח זה משמש להכנה ופיתוח התשתיות הנדרשות בכדי לאפשר מגורים ברמה טובה לדיירים שיאכלסו את הנכס. על כך במאמר זה:

היטל פיתוח

הרשות המקומית גובה מסים בשלבים שונים בכדי לממן את קיומה. ישנם היטלי השבחה, היטלי פיתוח והיטל ארנונה המוכר לכל אדם בישראל. היטלים ואגרות אלו הן היטלי חובה. כלומר, אין ממש דרך להימנע או לעקוף את החובה בהשתתפות בעלויות הרשות המקומית. היטל פיתוח, כמו ההיטלים האחרים מעוגן על ידי חוקי עזר עירוניים שנחקקו בידי הרשות המקומית.

תנו למומחים שלנו לעזור לכם

היטל פיתוח נחלק לחמישה מרכיבים עיקריים:

 1. היטל ביוב – היטל שתשלמו על הקמת מערכת ביוב.
 2. היטל מים – היטל על הנחת צנרת מים לנכס.
 3. היטל תיעול – היטל על הכנת מערכת ניקוז מי גשמים.
 4. היטל סלילה – היטל להקמתם של כבישים ומדרכות.
 5. היטל שטחים פתוחים – היטל להקמתן של ריאות ירוקות / גנים בסביבה.

מתי משלמים היטל פיתוח?

היטל פיתוח מצריך סיבה מוצדקת. כלומר, חובת תשלום היטל פיתוח מגיע בשני מקרים עיקריים:

 1. תשתית חדשה – כאשר הרשות מפתחת תשתיות עירוניות המשרתת את הנכס.
 2. בקשה לבניה – כאשר יזם מגיש בקשה לקבלת היתר בניה / תוספת בניה.

כאשר רשות מקומית מניחה לראשונה תשתית עירונית בסמוך לחלקה בבעלותכם הרי שאתם יחד עם השותפים לחלקה תהיו חייבים לשלם היטל פיתוח. כאשר יזם מחליט לבנות בניין ומבקש היתר בניה לצורך הבניה, הרי שבודקים איך תושבים חדשים / שטח בנוי חדש משפיע על התשתיות וייתכן מאוד שהיזם יחויב בתשלום היטל פיתוח יחסי על השינוי בנכס / קרקע.

ישנם מקרים בהם הרשות המקומית דורשת היטל פיתוח על נכסים קיימים שעומדים זה זמן אך לא שילמו את ההיטל החל עליהם בעקבות תוספת בניה. מהלך זה בעבר היה מוגבל בזמן וחייב זיקה אמיתית לפיתוח תשתיות בפועל. לאחרונה התנאים הללו השתנו ורשויות מקומיות יכולות לדרוש היטל השבחה גם לאחר שנים רבות בבוא בעל הדירה למכור את הנכס (אישור היעדר חובות). כלומר, לא ניתן למכור את הנכס ללא תשלום היטל הפיתוח שחל על הנכס וזאת כפי המותר כיום בחוק.

איך מחשבים את גובה היטל פיתוח?

חישוב גובה היטל פיתוח החייב ישתנה ממקום למקום בהתאם לסיבת החיוב. כלומר, יש שני סוגי היטל פיתוח שיהיה על בעלי החלקות לשלם לרשות המקומית במועדים שונים כמתואר מעלה:

 1. היטל פיתוח על רכיב הקרקע – הנחת תשתיות ברמת הרשות המקומית.
 2. היטל פיתוח על רכיב השטח הבנוי – תוספת תשלום על השטח הבנוי החדש שהתווסף.

לרוב, נשלם היטל פיתוח במועד הטמנת התשתיות השונות. תשלום זה ייעשה ביחס לרכיב הקרקע הקיים במועד הקמתן של התשתיות. רק לאחר שהתשתיות הוקמו יינתנו ליזמים היתרי בניה שיבואו יחד עם חובת תשלום יתר היטל הפיתוח גם על השטח הבנוי שמתקבל בהיתר הבניה. כל היטל נגבה פעם אחת בלבד. כך שבמידה וניטלו היטלים על הקרקע, לא ניתן לבקשם שוב במועד קבלת היתר הבניה.

אופן חישוב היטל הפיתוח:

חישוב היטל פיתוח מחושב לפי רכיב הקרקע ולפי רכיב השטח הבנוי בנפרד:

 • רכיב הקרקע – חובת התשלום מחושבת לפי שטח הקרקע כפול התעריף למטר רבוע.
 • רכיב השטח הבנוי – חובת התשלום מחושבת לפי השטח הבנוי כפול התעריף למטר רבוע

ההפרדה בין הרכיבים נדרשת מאחר ויש הבדל משמעותי בין התעריפים למ"ר של הקרקע ושל השטח הבנוי. התעריף למטר רבוע נקבעת באופן עצמאי על ידי הרשות המקומית וזאת על בסיס תחשיב שהיא מבצעת לכלל העלויות בחלוקה על פני השטח שבעניין תוך הסתכלות עתידית על הבניה הצפויה.

למי משלמים את היטל הפיתוח?

היטל הפיתוח משולם באופן ישיר לגורם אשר ביצע בפועל את עבודות הפיתוח הנדרשות בשטח. כך בעצם התשלום של היטל פיתוח נחלק לשני גורמים שונים:

 1. לרשות המקומית – היטלי התיעול, סלילה והשטחים הציבוריים.
 2. לתאגיד המים המקומי – היטלי הביוב והמים אשר מנוהלות על ידי חברות פרטיות.

לסיכום, היטל השבחה הנו היטל מוצדק והחובה לשלמו אינה מוגבלת בזמן. במידה והרשות המקומית השקיעה כסף על פיתוח תשתיות בכדי לאפשר הקמת מבנים ואכלוס המבנים על ידי דיירים הרי שהוצאה זו מגולגלת לציבור התושבים כחלק מעלות הדירה בפועל ואו בהתאם לקבלת היתר לתוספת בניה.

יש לכם בעיות עם הרשות המקומית? פנו לעורך דין שיעזור לכם: