דיני חוזים – סיכום קורס בסיסי בדיני חוזים

נושאים מרכזיים

סיכום דיני חוזים

דיני חוזים נלמד כחלק מתואר במשפטים לקראת הפיכת סטודנטים לעורכי דין מן השורה, דיני חוזים אינו רק חומר לימודי שנכתב בתאוריה אלא הרבה יותר מזה ומומלץ עבור כל אדם שמתמחה בכל מקצוע להשקיע מעט וללמוד את עיקרי דיני חוזים לשימוש אישי כאשר חותם על חוזה שכירות או בכתיבת הצעת מחיר לאדם אחר.

מתי חוזה פסול ומבוטל?

חוזה פסול (סעיף 30,31)

חוזה פסול כללי: חוזה לא חוקי הוא כל חוזה שיש בו עבירה על החוק! מדובר בחוק מצווה שמשמעו חוק שלא נתון לשיקול דעת הפרט אם לבצע או לא.

תנו למומחים שלנו לעזור לכם

זהו חוק מדריך – חוק שמוסכם בין הצדדים לא נחשב בהכרח חוק פסול. במידה ואפילו סעיף אחד בחוזה פסול החוזה כולו יבוטל מידית.

המקרים בהם פוסלים חוזה:

 1. חוזה לא חוקי
 2. חוזה לא מוסרי
 3. חוזה הסותר את תקנות הציבור
 • חוזה שיש בעיה בכריתתו.
 • חוזה שיש בעיה בתוכנו.
 • חוזה שיש בעיה במטרתו.

סיבות לפסילת חוזה:

— שיקולים העומדים מול השאיפה לקיים את רצון הצדדים.
— מה הם המגמות העומדות מאחורי החוזה הפסול.

לדוגמה:

חוזה שיש שיקולים בכריתתו שאינם עומדים בחוק , חוזה שחותר תחת החוק לאחר שהפר את החוק לא יהיה לחוזה תוקף , מאחר ולא ייתכן שדבר הנובע מערעור החוק יקבל חסות משפטית מהחוק. ולא נכיר בחוזה זה ולכן חוזה זה יהיה בטל.!

— חוזה חלוקת רכוש גנוב לדוגמה , לא יהיה לו תוקף ומבוטל.

סוגי "אי חוקיות" :

שלבי האי חוקיות דוגמאות
1. הכריתה כל מקום שקבע המחוקק צורה חוקית לחוזה

לדוגמה : חוזה רשות מקומית ללא מכרז – בטל!

2. מטרה חוזה שמטרת החוזה אינה חוקית

לדוגמה : במטרה להונות את רשויות המס

3. התוכן חוזה המפר בתוכן את חוקי המדינה – קביעה או תנאי הנוגד את החוק

לדוגמה : חוזה עבודה הקובע שעובד יעבוד במקביל ולפני השגת אישורים.

(מרגע שהחל לעבוד ללא אישורים לא ניתן להסתמך על "חזקת התנאי"

4. הביצוע חוזה המצריך הפרת חוק לצורך ביצועו

דוגמה : רוקח שחותם על חוזה שיעשה שימוש בחומרים אסורים בחוק.

כדי לעמוד בחוזה הרוקח חייב לעבור על החוק ולכן החוזה לא תקין.

בכל מקרים אחד מהמקרים הללו החוזה בטל.

במקרא ויש דבר בתחום האפור הנחשד כלא חוקי ויש סימנים מחשידים לכך , גם אם בשלב כריתת החוזה לא היה אסור אך ברגע שהפך לאסור – החוזה מבוטל.

במידה ועשה חוזה המפר את חוקי המס , כל עוד לא הגיע מועד תשלום המס החוזה תקף ברגע שהגיע זמן פירעון מס ולא ביצע זאת בעקבות החוזה – מידית החוזה בטל.

מהם שיקולי הצדק של בית המשפט?

מהם שיקולי הצדק של בית המשפט (סעיף 31):

סעיף 31 אומר שעל אף שהמחוקק קבע שהחוזה פסול ועל אף שהביטול עם השבה בית המשפט יכול לקבוע שהביטול תהיה ללא השבה במטרה לקיים את החוזה למרות שאינו חוקי. וזאת בכדי לקיים צדק לצד הנפגע מכך:

תנו למומחים שלנו לעזור לכם

יש לבחון ולראות אם ראוי שבית המשפט יפעיל סמכות זו לפי 5 השיקולים הבאים:

השיקולים הרלוונטים חשובים בכדי שבית המשפט יוכל להגן על הנפגע בעסקה.

 1. שיקולי אשמה בקיום החוזה

מי האשם המרכזי במצב הלא צודק שנוצר  (לרוב הכף מוטה לצידו של החזק)

 1. הרתעה בקיום חוזים

אנו לא מעונינים שמקרה כזה יחזור על עצמו בין שחקנים אחרים במקרים דומים.

 1. ענינו של צד ג' בחוזה

שמירה על ענינו של צד ג' המעורב בחוזה ויכול להיפגע מכך.

 1. אינטרס ציבורי

האם יש אינטרס ציבורי לכך שיבוטל ההסכם או להיפך שנכבד את ההסכם לפי הנסיבות.

 1. מידת ביצוע החוזה

אם צד אחד כבר ביצע חלק גדול מהחוזה נטיית בית המשפט תהיה לקיים את החוזה כדוגמה במקרים בהם השוכר מתגורר בדירה שכורה..

 

מה זה חוזה הסותר את תקנות הציבור?

חוזה הסותר את תקנות הציבור

חוזה הסותר את הערכים החברתיים והמוסר החברתי. תקנות הציבור משתנות ממקום למקום בהתאם לקודים החברתיים והמוסריים הנהוגים בו ולכן הוא דומה למשפט "תום הלב" הנבחן בהתאם לנסיבות , עם זאת נבחן אותו בהתאם לסולם הערכים שלנו יש תקנות ציבור מוסכמות כגון סחר בילדים או מכר איברים וכ"ו ויש תקנות שעליהם יש מחלוקות.

תנו למומחים שלנו לעזור לכם

תוצאות חוזה סותר "תקנות ציבור"

הפרה של תקנות הציבור בדומה לחוזה שאינו חוקי – מבוטלת.

דוגמה:

חברה שהגדירה שכל חברי הדירקטוריון יהיו גברים בלבד בגלל עיסוק החברה במוצרי גברים.

יעל , קנתה מניות ורוצה להיות חברת דירקטוריות ופונה לבית המשפט בגין הפליה מגדרית.

העילה של יעל :

התניה פסולה – סותר את "תקנות הציבור" התניה זו המונעת נשים ומפלה אותן על בסיס מגדרי סותרת ערכים חברתיים של שוויון בעולם בו אנו חיים (מאידך באיראן תקנות הציבור יהיו שונות).

תוצאות העילה:

הסעד יהיה ביטול חלקי – של החלק המפר תקנות ציבור וקיום החוזה. מאחר וניתן להוציא את החלק המפר מהחוזה ולקיים , יוציאו איסור זה המפלה נשים וההתקשרות תימשך ויעל תוכל להתמנות לחברת דירקטוריון (לפי סעיף 30,31 ובשימוש ב19).

מה זה חוזה המגביל את חופש העיסוק?

מה זה חוזה המגביל את חופש העיסוק?

בחוזי העסקה רבים ישנם סעיפים המגבילים את העובד מסיבות שונות חלקם חוקיות וחלקם פוגעות בחופש העיסוק ויש לבחון אותם בהתאם לסיבתיות.

תנו למומחים שלנו לעזור לכם

דוגמאות לסעיפים בחוזה העסקה כדוגמת:

 • "העובד מתחייב בזאת שלא להתחרות במעביד בין במישרין ובין בעקיפין בין בכשירותו כעובד ובין לא"
 • "העובד מתחייב שלא יעשה כל פעולה שתפגע בקשרי המעביד עם לקוחותיו ושמירה על סודיות"
 • "העובד מתחייב העובד שלא לעשות שימוש במידע שהגיע אליו עקב העבודה אצל המעסיק"

 

נשאלת השאלה מהו אינטרס לגיטימי ומה מגביל עיסוק?

שמירה על סודיות?
מניעת תחרות?
איסור שימוש במידע?

במידה ועובד חתם על סעיפים אלו ורוצה לעשות שימוש בידע או רוצה לעזוב האם החוזה יחייב אותו?

בית המשפט יבחן סעיפים אלו לפי ערכים חברתיים , בית המשפט יבדוק את המגבלות הללו לפי מגבלת הזמן , חוזים בתחום , ולפי המקום , ככל שהמגבלה תהיה מצומצמת יותר הנטייה של בית המשפט תהיה לקיום סעיפים אלו אבל אם מגבלה זו פוגעת בחופש העיסוק כלומר אין בתחום עבודה נוספת ויגרום לעובד לא לעבוד בית המשפט יבטל סעיפים אלו כפוגעים בחופש העיסוק .

ככל שהמידע שהעובד קיבל ייחודי למעסיק כלומר לא יכל להשיג במקום אחר ידע זה כך תגדל כוחם של סעיפים אלו אבל אם יכל להשיג את המידע בדרכים אחרות בית המשפט יבטל את כוחם.

דוגמה לשיקולי בית המשפט

עובד מעסיק
חופש העיסוק חופש החוזים
הגבלת העובדים העדר תחרות
כבוד האדם זכות וקניין בהשקעה בעובד
אינטרס ציבורי לשיתוף ידע אינטרס שלילי להכשרת העובד
פגיעה בקיום המידע חובת הסודיות
סבירות ההגבלה
אופי , זטח , זמן

 

דוגמה:

מכירת עסק עם מוניטין:

התחייבות עובד כלפי מעביד לאי תחרות בהשוואה להתחייבות למי שמכר עסק עם מוניטין שהמוכר לא יעסוק בעסק דומה העלול להתחרות עם הקונה. מאחר והקונה משתמש גם עם המוניטין שנוצר לעסק , ללא המוניטין של המוכר לא היה קונה.

סעיף 31 האומר  "פגיעה ברוח העסקה ומטרתה"  מסכל את העסקה.

ואם המוכר יפתח חברה מתחרה לקונה הוא פוגע בעסקה ומסכל אותה והתחרות אינה חוקית ולכן זה שונה מעובד ומעביד. בעסקה זו בית המשפט יקבע שיש פה יותר לגיטימציה להגבלת העיסוק של המוכר , כאשר השינוי המשמעותי יותר נובע מיחסי הכוחות שבית המשפט רואה : יש פער גדול / חופש לא שוויוני.

עובד מעביד: לא ימצא עבודה אם לא יחתום על החוזה – מאולץ לחתום.
מכירת עסק : הוא רוצה בכך וחותם בידיעה ובחופש מלא ומוסכם על ידו לא להתחרות במכירה.

ולכן במקרה של מכירת עסק בית המשפט יקיים סעיף זה בשונה מעובד מעביד בהתאם לנסיבות.

 

מה זה חוזה לטובת אדם שלישי?

מה זה חוזה לטובת אדם שלישי?

חוזה שבו מתחייבים הצדדים לחוזה (הנושא והחייב) לטובת אדם שלישי שאינו צד לחוזה (מוטב) בדרך כלל יופיע בפוליסות ביטוח , אך גם בעסקאות בו רוכש האב לבנו דבר מה , או בתרומות דרך רשתות שיווק על כל קניה וכ"ו.

תנו למומחים שלנו לעזור לכם

אדם משלם (או קונה) לחברה >>> היא תעביר בתמורה למוטב את המוסכם בבוא העת לפי החוזה.

בכדי לזהות חוזה לטובת צד שלישי ולסווג את הצדדים יש לערוך מבחן ורק לאחר זיהוי יש להחיל את סעיפים 34-38.

איך בוחנים חוזה למוטב צד שלישי?

יש לערוך מבחן לפי סעיף 34: נבחן האם יש צד שלישי שנהנה מהחוזה ובנוסף נבדוק האם שני צידי החוזה התכוונו להקנות לצד ג' הנהנה המרכזי את "זכות התביעה" – זכות לדרוש מבית המשפט ולקבל גיבוי להנאה זו.

אם לא כתוב כך מפורשות נזהה קיום זכות זו על ידי פירוש כוונות הצדדים והבנה האם הקנו זכות תביעה כך שלדוגמה פוליסת ביטוח חיים ברור לכל שהמוטב השלישי זכאי לזכות התביעה!.

במידה ויש חוזה בין אב לקבלן הרוצה לקנות דירה לבנו , האם יש לבן זכות תביעה אם האב לא עמד תשלומים (הבן ישלים התשלומים ויקבל התמורה)?

נחפש שיש התניה לזכות הבן לפי המקרה: נוטים לומר שאם האב רק ציין שרוכש הדירה עבור בנו לא בטוח שיש הקניה של הזכות לטבוע ולא יוכל לדרוש השלמת העסקה אך אם נכתב בחוזה ביניהם שהדירה תירשם בטאבו על שם הבן הרי שיש הקניית זכות לתביעה והבן יוכל לדרוש את קיום והשלמת החוזה.

מחפשים את זכות התביעה ולא מספיק לנו העובדה שהבן הוא הנהנה.

במקרה של קניה ברשת שיווק ובתמורה היא תעביר תרומה מסוימת, האם לעמותה יש זכות תביעה?רשת השיווק מעוניינת שיבואו אליה אנשים לקנות לשם מטרת תרומה לארגון ומטרתה מסחרית ולרוב לא מטוב לב ומאידך הלקוחות מצפים שהעמותה תוכל לתבוע ולכן יש התניית זכות תביעה לעמותה , זו תהיה חוזה לצד ג' והעמותה תוכל לתבוע (כי הקונים לא יתבעו והם מעבירים זכות זו לעמותה)

סוגי המוטבים בחוזה לצד ג':

מוטב ישיר
כאשר מתקיים המבחן בסעיף 34 (למוטב ולנושא זכויות תביעה)
מטרה: הקניה ישירה של זכות התביעה והנאה.

מוטב מקרי
מטרה: לא התכוונו להקנות לו זכויות אך נהנה מכך , אבל אין לו זכות תביעה.

מוטב טפיל
מטרה: אשם שלישי שלא נכח בחוזה כלל אולם נהנה מכך (טרמפיסט) בכל זאת וזאת למרות שצידי החוזה לא חפצים בטובתו כלל , נהנה ואינו זכאי לזכות תביעה מאחר ולא כוונו אליו מלכתחילה

 

סעיף 35 :

המוטב יכול לדחות את זכותו להנאה ואו לתביעה מתוך הודעה בזמן סביר (לעיתים זה זכות מותנית ואינו מעוניין בכך , אין הזדהות עם המטרה או מקור ההנאה)

סעיף 36א :

לעיתים ניתן לשנות זכות המוטב (לפני כריתת החוזה) אך מרגע ידיעת המוטב על זכותו כבר לא ניתן לשנות זכותו אלא רק בהסכמתו של המוטב , במידה ויעשה כך זה יקרה : שכלול זכות.

סעיף 36ב :

חוזים מיוחדים:

ביטוח לדוגמה : גם אם הודיעו למוטב על זכותו אין זה סוף פסוק מאחר ובעל הפוליסה יכול לשנות בכל עת את המוטב וזה מקרה מיוחד, לאחר מות הנושא כבר לא ניתן לשנות את המוטב (אלא אם כן נכתב בצוואה) וזאת בתנאי שהודיע לחייב (חברת הביטוח). מרגע המוות יש שכלול זכות והמוטב נקבע סופית.

סעיף 37 :

כל טענה שיש לחייב כלפי הנושא ניתן לטעון גם כלפי המוטב , טענות התגוננות בלבד ולא טענות חיוב וכו. טענה שהחוזה פסול, פגם בכריתה ועוד – אם האב לא שילם את כל התשלומים הנדרשים ולכן יש הפרה של החוזה ורוצה לבטל החוזה יכול לטעון טענות אלו למוטב, זכות הנהנה יכולה להיפגע אך רק במקרים בהם היה יכול החייב לפנות לנושא בטענות זהות

טענות של חברת ביטוח על חוב בפוליסה אחרת או טענות כלפי חשבון אחר של הנושא לא יחשבו כטענה כלפי המוטב – הנהנה מפוליסה זו בלבד.

מה זה הפרת חוזה וסיכול חוזה?

מה זה הפרת חוזה וסיכול חוזה?

 1. הפרה של חוזה 
 2. הפרה צפויה של חוזה
 3. סיכול של חוזה

אנו פונים לחוק התרופות בכדי ללמוד מענה למקרים אלו.

תנו למומחים שלנו לעזור לכם

סעיף 1 לחוק התרופות:

עוסק בהפרה ובסעדים ומגדיר מהם "מעשה או מחדל שהם בניגוד לחוזה"

– כל סטייה מהחוזה נחשבת הפרה
– ההפרה היא עילה.
– זוהי הגדרה אובייקטיבית , רחבה.

סעיף 2 לחוק התרופות :

הסעדים הנובעים מהפרה (יפורטו בהרחבה בהמשך)

– אכיפה
– ביטול
– פיצויים
– אכיפה + פיצויים
– ביטול + פיצויים

 1. הפרה

כדי לדעת אם היה הפרה?

חיובים  עצמאיים :

חיובים שאינם תלויים , כלומר גם אם הצד השני הפר חוזה על צד א' לקיים את חלקו והתחייבותו. ולאחר מכן יוכל לדרוש סעד מבית המשפט אך את חלקו יהיה עליו לקיים.

חיובים מותנים :

חיובים שמותנים בקיום חלקו של צד ב בחוזה ("הקבלן יעביר מפתח לדירה בתנאי שיקבל את מלוא הסכום שסוכם) במידה וצד לא קיים את חלקו הרי שהצד השני לא מחויב לקיים את חלקו.

חיובים שלובים :

חיובים שצריכים להתבצע באותה הזמן ובמקביל  ("במועד התשלום האחרון יימסר המפתח") אם צד אחד לא הראה נכונות לקיים את התחייבויותיו הצד השני גם הוא פטור מקיום התחייבות ולא יחשב כהפרה של החוזה.

 1. הפרה צפויה (סעיף 17 לחוק התרופות)

מהי הפרה צפויה בחוזה?

עוד לפני מועד קיום החוזה ניתן לומר שיש כבר הפרה , לדוגמה כאשר רכש אדם רכב מחנות אך קורא בחדשות שאותו הרכב שהיה אמור להימסר לו נגנב.

הפרה צפויה – כל דבר שמאפשר ידיעה ברורה וודאות גבוהה שהצד השני לא יעמוד בהתחייבות.

וזאת על ידי :

1.- אמירה מפורשת של הצד השני שלא יקיים התחייבות.
2.- משתמע ממעשיו שלא יעמוד בהתחייבות (לדוגמה לא החל בניה כלל)
3.- מנסיבות שקרו (הרכב נגנב)

יש צורך להוכיח את ההפרה הצפויה באחת מ(1-3) הוכחות אלו. ואם הוכח הפרה צפויה :

יבחר  איך להתקדם משם

 • יכול להסתמך על ההפרה הצפויה . יתבע מיד סעדים המגיעים לו בבית המשפט

אכיפה– יוכל לדרוש צו בית המשפט לאכיפת קיום החוזה במועדו

ביטול – בהפרה יסודית ידרוש ביטול וקבלת פיצויים

 • יכול להתעלם ולחכות להפרה הצפויה.

יחכה לראות ואם יקוים אין הפרה ואין סעדים , אם הופר יהיה ניתן לתבוע אכיפה או ביטול או פיצויים בהתאם לנסיבות.

 • יכול לברר דיפלומטית לקבלת אמירה מפורשת.

בירור מול הצד השני לכוונותיו יכולות להועיל מאוד , במקרה של כפירה בהתחייבות על ידי אמירה מפורשת יכול הראשון לבחור בין האופציות המוזכרות ב"הסתכמות" "התעלמות" כלומר יוכל לזכות בכל הסעדים של הפרת החוזה.

 

 1. סיכול חוזה (סעיף 18 לחוק התרופות)

הסיכול אינו עילה אלא הגנה שמושמעת על ידי המפר כחלק מכלי ההתגוננות , כלומר הייתה הפרה של החוזה אלא שנסיבות או מאורעות חריגים מנעו ממנו את קיום החוזה לעתים כחלק מאירועים שלא היו בשליטתו או ידיעתו.

— לרוב זה יקרה לחוזים ארוכי טווח.
— הסיכול הוא מעשה חריג , לכלל "חוזים יש לקיים" ומעניק פטור מסוים אך בגלל זה בית המשפט    .  הפך כלי זה ל"אות מתה" כלומר מעדיף קיום חוזה ויעשה הכל למנוע שימוש בכלי זה.
— סיכול היא טענת הגנה של המפר.

מאחר וכך , קשה מאוד עד בלתי אפשרי לעשות שימוש בכלי זה

ויש להוכיח 3 תנאים מצטברים:

 1. המפר צריך להראות שלא יד ולא יכל לדעת או לצפות את הנסיבות המסכלות.

לדוגמה: פגעי טבע שלא נהוגים במקום כגון "צונאמי"

 1. המפר צריך להוכיח שלא יכל למנוע את הסיכול למרות הנסיבות החמורות.

לדוגמה: במקרה ויש צונאמי יכל לקחת את התבואה או לפחות חלקה לראש ההר.

 1. ההתרחשות הנסיבות המסכלות או המשנות באופן יסודי את קיום החוזה המוסכם.

לדוגמה: שלא נותר מהחוזה דבר שניתן לעשות.

לתנאי השלישי יש 5 סעיפים שיש לבדוק לפני קבלתו:

 1. אי אפשרות קיום חוזה פיזית

הנכס נפגע מכל עליון , הנכס הושמד , מות החייב , מחלה או אי כשירות כלומר כל מצב כולל פגעי טבע.

 1. אי אפשרות קיום חוקית

לאחר חתימת החוזה נערך שינוי בחוק האוסר על קיומו והמשך קיום החוזה יעשה באופן בלתי חוקי (לדוגמה: איסור במסחר במוצר מסוים)

 1. אי אפשרות מעשית

ניתן לקיים את החוזה אך קיומו של החוזה אינו מעשי עבור החייב.

לדוגמה: אוניה שטבעה ניתן לשלוח אוניה נוספת עם סחורה אך זה כבר לא מעשי לחייב.

 1. שוני יסודי

קיום החוזה יהיה שונה באופן יסודי ממה שהצדדים סיכמו ביניהם.

 1. סיכול המטרה

ניתן לקיים את החוזה אבל לא יהיה בכך שום תועלת עבור הזכאי כגון במקרה אשר סוכם על השכרת מרפסת לצפייה במשחק והמשחק בוטל ואין במרפסת עוד שום שימוש.

תוצאות הסיכול:

— פוטר המפר מאכיפה של החוזה.
— פוטר המפר מחיוב לפיצויים (אכיפה בכסף)
— ניתנת למפר זכות הביטול (כאשר לא כדאי יותר)
— השבה ושיפוי , לפי שיקול בית המשפט וההשבה אף היא אינה מתבצעת אוטומטית בין אם בוטל    .  ובין אם לא , מאחר ומטרת בית המשפט לאזן אינטרסים בין הצדדים ותו לא.

* בית המשפט לא אוהב לבטל ולכן תוצאות סיכול פחות או יותר יהיו זהות ונכללות בזה רעידות אדמה וכל פגעי הטבע שבית המשפט טוען שהיה עליהם לצפות אירועים אלו. במידה ובית המשפט ימצא בחוזה אפילו סעיף קטן העוסק בשינוי החוזה בגלל נסיבות כלשהן הוא יבחר להרחיב אותן לאינסוף צפיות לנושאים אחרים.

מה זה אכיפה וביטול בדיני חוזים?

מה זה אכיפה וביטול בדיני חוזים ?

אלו הם סעדים שנובעים מהפרת חוזה. ניתן לדרוש סעד אחד והם מנוגדים זה לזה , וזה ניתן לבחירת הנפגע.

תנו למומחים שלנו לעזור לכם

 1. אכיפת חוזה
 2. ביטול חוזה

בכדי לזכות באחד מסעדים אלו יש להוכיח :

 1. קיומו של חוזה.
 2. הפרה של החוזה (עילה , יחידה 9)

מהי אכיפה?

אכיפה מהווה סעד ראשוני ומרכזי בדיני חוזים  (קיומו של חוזים – יש לקיים!)
תרופת האכיפה מגשימה את החוזה.
דרכי האכיפה – צו אכיפה הניתן על ידי בית המשפט (סעיף1א)

 • צו עשה : מראה לקיום החוזה.
 • צו מניעה : המפר נקרא להימנע מלהמשיך בהפרה.
 • צו לסילוק או לסילוק תוצאות ההפרה :

דוגמה: הפרה של חוזה שכירות (צינור דולף) מחייב בתיקון הצינור ובתשלום פיצוי רכוש שנהרס.

כל האמור נעשה בידי בית המשפט,

הזכות לאכיפה (סעיף 3) קיימת על כל הפרה למעט 4 סייגים בהם הנפגע בוחר בין ביטול לפיצויים:

 1. אי אפשרות לביצוע (3א)

לא ניתן לקיים את החוזה , כל המקרים בהם נקבל את "סיכול חוזה" (נגנב , נהרס)

 1. עבודה אישית או שירות אישי (3ב)

לא  ניתן לחייב זמר השר בחתונה לשיר נגד רצונו מאחר ומדובר בשירות אישי וכמו כן כל שירות אישי כגון מטפלת וכו לא ניתן להכריח.

 1. הפיקוח (3ג)

לא תנתן אכיפה במידה וידרש לכך אכיפה בלתי סבירה , לדוגמה צו שיצריך צוות גדול ושנים רבות לאכיפתו , בית המשפט אינו שוטר ולכן לא ינתן אכיפה וישקלו הפרטים הבאים:

– מידת מורכבות החוזה.
– משך זמן ביצוע החוזה.
– מידת השיתוף פעולה בין הצדדים.

 1. סייג הצדק (3ד)

לא ינתן אכיפה אם היא בלתי צודקת בנסיבות העניין.

צדק : בית המשפט מסתכל על הצדדים בכל מקרא לחוד ומאזן את האינטרסים.

במידה ואכיפה תקנה צדק – תינתן , אם זה יגרום לחוסר צדק – לא תינתן.

הבדיקה לכך תנסה לראות למי ייגרם נזק רב יותר במידה ותינתן אכיפה

דוגמה לשיקולי צדק:

מוכרת וקונה , הקונה שילמה על דירה ולצורך כך לקחה משכנתא עם ריבית גבוהה. המוכרת החליטה שמבטלת את המכירה מאחר ואת הכסף שקיבלה מהקונה השקיעה לא טוב והכל ירד לטמיון ואין לה דירה חלופית לחיות בה , במידה ותשלים את העסקה היא תישאר ללא קורת גג מעל לראשה.

הקונה מבקשת מבית המשפט אכיפת חוזה (לקחה הלוואה ושילמה) (קיום חוזה ואכיפה)

המוכרת טוענת לחוסר צדק בגלל שתשאר ללא קורת גג.   (סייג הצדק)

בית המשפט שדן מי מהם יפגע יותר:

המוכרת אמנם תישאר ללא קורת גג וזה באשמתה. הקונה לא תוכל לקבל "השבה" של כספה מאחר והכסף כבר ירד לטמיון ולכן לא ניתן לבטל.

לקונה ייגרם נזק גדול יותר בביטול ולכן בית המשפט מחליט על "אכיפה" וסייג הצדק ידחה. במידה ויש דרך ליישר קו בין הצדדים בית המשפט יעדיף זאת ויעשה כן.

איך ומתי אפשר לבטל חוזה?

איך ומתי אפשר לבטל חוזה?

מה זה ביטול החוזה?

תנו למומחים שלנו לעזור לכם

מנתק את הקשר של הצדדים לחוזה ומנתק אותם מהתחייבותם אך מצד שני פיצויים ותנאים נוספים נכנסים לפעולה.

למי יש את הזכות לביטול חוזה?

הזכות לביטול חוזה ניתנת להפעלה עצמית אך הצורה בה הביטול מתבצע שונה בהפרה יסודית והפרה שאינה יסודית.

לפי איזה זכות יש אפשרות לבטל חוזה?

הפרה יסודית: (סעיף 6 לחוק התרופות)
סוג ראשון – "הפרה יסודית מסתברת"

זהו הפרה מהותית שקשור לשורש החוזה , ושואלים למה שאדם יקשר בחוזה אם ראה הפרה זו מראש?

לדוגמה אם נקבע פיצוי על איחור עדיין ייתכן שנסכים לחוזה למרות ההפרה , ואפילו איחור בתשלום עדיין ניתן לדיון אך השאלה היא כמה זמן איחור ובאיזה סכום מדובר.

על דוגמה זה יהיו שיגידו שזוהי הפרה יסודית מסתברת מאחר ולב ההסכם מופר.

סוג שני – "הפרה יסודית מוסכמת"

הפרה שסוכם לגביה מראש בחוזה שהיא יסודית מוסכמת והוא חשוב לקיומו של ההסכם בינהם , תחשב אף היא כהפרה מוסכמת ללא קשר למהות העיסקה כך לדוגמה יכולים לכתוב בחוזה שמוצר X  הוא מעיקרי החוזה ובמידה ושניהם הסכימו לכך זה יהפוך להיות יסודי מוסכם כי זה חשוב לשני הצדדים.

— התניה גורפת

אם יש סעיף בחוזה שלוקח סעיפים רבים ומגדיר כמה הפרות ללא הבחנה בינהם ומגדיר את כולן כיסודיות לדוגמה : "סעיפים 1-22 הם מעיקרי החוזה" זה לא יחשב הפרה יסודית גורפת מאחר וזה נראה כללי ולא חשוב מספיק עבור הצדדים , אם ההתניה גורפת לסעיפים מאוד ספציפים יהיה לכך חשיבות ויהיה לכך תוקף בדברים כגון זמנים או תשלום זה יהיה גורף מאחר וברור לכל שהם חשובים ומעיקרי החוזה גם ללא הגדרתם.

כל דבר שאינו הפרה יסודית – הוא הפרה לא יסודית.

ביטול בהפרה יסודית (סעיף 17)

יש זכות לנפגע לביטול מיידי ואוטונומי שאינה מוגבלת בתנאים לבטל את החוזה תוך פרק זמן סביר מרגע גילוי על ההפרה.

הדרך לעשות זאת (סעיף 8): על ידי הודעה לצד השני בתוך פרק זמן סיבר.

(סעיף 7ב) בהפרה יסודית מסתברת לעיתים כדאי לפעול באופן שמראה ולא נבטל מיד את החוזה מאחר ושופט יכול להפוך ולהגיד שאינה הפרה ואז הנפגע הוא זה שהפר את החוזה ויפגע כלומר בהפרה שכנראה תקרה עדיין מומלץ לחכות עד שיהיה ברור שיהיה הפרה.

(סעיף 9א) לאחר ביטול הנפגע בוחר בהשבה במידה ורוצה לקבל את המוצר חזרה או שווי כספי , הבחירה בידי הנפגע ולא הפוגע כך שלא יהיה ניצול.

ביטול בעקבות הפרה לא יסודית (סעיף 7ב) בכפוף למגבלות

 1. מתן ארכה, נותנים פרק זמן נוסף לקיומו של החוזה ורק לאחר הארכה הביטול נכנס לתוקף (זמן סביר)
  ספק שסיפק את רוב המוצרים ורק חלקם לא הגיעו נפנה אליו ונברר האם יש הפרה ובבקשה לעמוד בהתחייבות תוך ארכה סבירה ואם לא עמד בכך החוזה בטל.
 1. סייג הצדק, ביטול אינו צודק בנסיבות המקרה מאחר ויגרם נזק גדול והמפר חייב להודיע על כך בזמן סביר ואז האכיפה תהיה באופן אחר מביטול אלא על ידי אכיפה בלבד , לדוגמה חברה התחייבה לספק מוצר אך המפעל נפגע ולכן הוא מבקש להאריך המועד מדין צדק שיקבל מעט זמן כדי שלא יפשוט את הרגל.

אופן ומועד הביטול: תוך זמן סביר ובאמצעות הודעה לתום הארכה והנפגע יבחר אם לקבל שווי לעסקה או ביטול והחזרה של המוצרים

ביטול חלקי (סעיף 7ג)

כלל: אם ניתן להפריד החוזה לחלקים יבטלו את החלק המפר והשאר יקויים , במידה ולא החוזה בטל כרגיל.

חריג: אם לא ניתן להפריד חלק מהחוזה , ההפרה החלקית תחשב כהפרה יסודית על החוזה כולו.

השבה חלקית (סעיף 9ב)

ההשבה תהיה רק על החלק שמבוטל ולא על כל החוזה

מהו חוזה?

כאשר מסתכלים ב"חוק החוזים הכללי" לא נאמר לנו מהו חוזה ולכן עלינו להגדיר ולהבין מהו חוזה.

 • חוזה יכול להיות בכתב / בלחיצת יד /  בעל פה.
 • לחוזה נדרש 2 גורימים או יותר.
 • בחוזה תנאים מוגדרים (תוכן החוזה)
 • החוזה מהווה "הסכם מחייב".
 • החוזה מקיים יחסים משפטיים.

כפי שניתן לראות יש הרבה אופנים לקיום חוזה חלקם טובים יותר חלקם פחות.
חוזה בעל פה לדוגמה תקף לכל דבר אך יש קושי לעיתים להוכיחו , אך לעיתים חוזה בעל פה מספק כאשר בהסתכלות על ההתקשרות ניכר קיום חוזה (שוכר שגר בדירה ומעביר סכומים למשכיר)

תנו למומחים שלנו לעזור לכם

חוזה = הסכם אכיף.
הסכם בהגדרה: "מפגש של רצונות תואמים ומשלימים , ויש כוונה ליצירת יחסים משפטיים".

דוגמה 1: חבר שמבטיח הבטחה לחברו שיעזור לו ואינו מקיים הבטחתו , מאחר ואין כוונה ליחסים משפטיים אין זה חוזה ואינו מחויב לו.

דוגמה 2: אדם רוצה לקנות רכב ואדם אחר רוצה למכור רכב , יש כוונה ולכן ייתכן וקיים חוזה.
אכיף בהגדרה = מוכר על ידי הדין ונותן לו תוקף ("חוזה יש לקיים")

מאחר והשימוש לרוב בחוזה נועד לשרת מטרה כלכלית רק אם יש דרך "אכיפה" יעשה בו שימוש.

במידה והוסכם בין 2 צדדים או יותר על הסכם שגם אכיף וגם בעל כוונה ליצירת יחסים משפטיים וישנה הפרה של ההסכם ניתן לפנות לבית המשפט ולבקש "סעד" לביטול הסכם או קבלת פיצוי.

 • בכדי לתת תוקף לחוזה אין צורך שיהיה בכתב ,
 • אין צורך בחתימה (חתימה מהווה אינדקציה לגמירות דעת בלבד)

מה זה עקרון חופש החוזים?

כל עוד 2 צדדים מעוניינים לכרות חוזה בינהם ואין עליהם הגבלה הם יכולים בכך. וחוזה יש לקיים ולבתי המשפט יש היכולת לאכוף חוזים אלו. עקרון זה בעצם אומר שניתן לעצב ולחתום על חוזים אך גם קובע את תוקפם וההגנה עליהם. מאחר והחוזה נועד לשרת לרוב אפיק כלכלי והיום יש פיקוח ממשלתי על ענפי הכלכלה החוזה במגזרים הפרטיים פחות נפוץ מבעבר (הגנת הצרכן, נהלי סחר וכו מגנים על הקונים והמוכרים)

עקרון חופש החוזים הינו כשאר העקרונות וגם עליו יש הגבלות במידה וסותר עקרונות אחרים לדוגמה חוזה ללא הסכמת 2 הצדדים אינו הסכם , או סיבות נוספות לאי תקינותו של חוזה:

תנו למומחים שלנו לעזור לכם

 • פגמים בכריתת חוזה

טעות והטעיה – מצדיקה ביטול חוזה באופן חד צדדי מאחר ופוגעת בעקרון חופש החוזים.

 • חוזים אחידים

בחוזים של חברות כגון בנקים וביטוח אין לצד אחד שום יכולת מיקוח או שינוי של החוזה ומהווה סטיה מעקרון חופש החוזים ולכן המערכת המשפטית מפקחת עליהם ויכולה לבטל כל חוזה עסקה לפי "מבחן הקיפוח" בו היא בודקת האם הלקוח נפגע בתהליך המסורבל.

 • הוראות כופות

בחוקי העבודה והצרכנות יש הוראות חוק שאינן ניתנות להתנאה , הוראות אלו באות להגן על החלשים וזאת מחשש לניצול והמחוקק הגיע למסקנה שיש לפקח על חוזים אלו.
ניתן לראות לדוגמה במקרקעין שיש חיוב חוזה בכתב בכדי להגן על החלשים מניצול כלכלי.

 • "הוראות על" בחקיקה

הוראות העל קובעות בחוק שכל חוזה המנוגד ל"תקנות הציבור" ניתן לביטול (ריסון משפטי)
הוראות העל קובעות בחוק שכל חוזה המנוגד לחוק או למוסר או לתקנות הציבור – מבוטלות

 • תקנות ציבור

תקנות הציבור פועלת בשתי כובעים :
אכיפת חוזים – במידה והכל תקין עליה לאכוף את קיום המוסכם בין הצדדים.
ביטול חוזים – במידה ומנוגד לעקרונות אחרים כגון "חופש העיסוק" "רווחת הילד" ועוד החוק יבוטל מיידית מאחר והוא מפר עקרונות רמים יותר , אך מקרים אלו נדירים יותר ויש גבולות.

 • עקרון תום הלב

אי קיום עקרון תום הלב מבטל חוזה ואת "עקרון חופש החוזים" כאשר לא נעשה המינימום לפגוש את הסטנדרט הנדרש ומהווה פיקוח נוסף על חוזים.

מה זה עקרון תום הלב?

עקרון זה מחולק לחלקים מאחר ולכל שלב בתהליך החוזה יש משמעות אחרת ל"תום לב" ונדרש בחינה שונה להחליט האם הופר עקרון זה או לא.

מהו תום לב?
לא ניתן להגדיר ממשית מהו תום לב בעצם זה הדרישה מאדם להתנהג בצורה הגונה וישרה ויש משמעות למועד החוסר תום לב כאשר ההשלכות שונות בכל שלב בהתקשרות.

תנו למומחים שלנו לעזור לכם

 • החובה לנהוג בתום לב במשא ומתן :
 • חוסר תום לב בקיום חיובים (רישא , סעיף 12)
 • חוסר תום לב בשימוש בזכויות (סיפא , סעיף 39)
 • החובה לנהוג בתום לב בשלב החוזי :
 • בשלב הטרום חוזי (סעיף 12)
 • בשלב החוזי ולאחריו (סעיף 39)
 • אך איך בוחנים האם אדם התנהג בצורה לא ישרה או פוגש את הסטנדרט של "תום לב"?

נדרש מאדם להתנהג לפי הכלל "אדם לאדם – אדם" ועובדים על פי כלל "האדם הסביר" מה היה עושה וחושב על המעשה הנידון בסיטואציה זו וכל מקרה נבחן לגופו.

 • מתי חל תום לב?

מרגע מפגש ראשון בין הצדדים ועד רגע כריתת החוזה ולאחר מכן במשא ומתן לקראת כריתת החוזה ואף לאחר מכן בקיום החוזה ולפי סוג החוזה גם לעיתים לאחר תום החוזה.

 • האם יש משמעות ל"תום לב" בשלבי החוזה?

יש משמעות לחומרת עקרון ה"תום לב" מאחר ובשלב ראשוני לא נדרש הרבה ובשלב מתקדם נדרש מאדם במשא ומתן להיות רציני ולא להשלות את השני מסיבות שאינן בעלות תום לב.

 • על מי חל עקרון תום הלב?

בשלב המשא ומתן חל על כל אדם הנוטל חלק פעיל במו"מ , אף אם לא עתיד להיות חלק בחוזה כגון עו"ד או נציג של חברה , תחת ההגדרה של "חייב אדם" וההשלכות של חוסר תום לב של כל אדם במשא ומתן משליכה על כל החוזה , (הסתרה של נציג חברה מבטלת את החוזה)

בשלב החוזי חל על הצדדים בחוזה ועל כל אדם נוסף הנהנה מפירות החוזה החתום.

 

מה נחשב כחוסר תום לב במהלך משא ומתן?

מי שנוהג בחוסר תום לב זה "עילה" לצד השני שיכול לטעון ולבקש סעד מבית המשפט.
התחולה הקונקרטית מחולקת לשלב המו"מ ולשלב ההחוזי כאשר החוזה כבר בתוקף:

חוסר תום לב במהלך המשא ומתן

תנו למומחים שלנו לעזור לכם

 1. ניהול משא ומתן מקביל עם אחרים.

מאוד תלוי בסיטואציה יכול להיחשב "אי תום לב" או להיחשב תקין "תום לב" במידה והבטיח בלעדיות אין תום לב במידה ותחילת מו"מ אין מניעה למו"מ מקביל.

 1. טכניקה של ניהול משא ומתן.

אם מסיבות של שיטת מכירה לגיטימי יחשב תום לב אם חייב כסף וברח לחו"ל ואומר לאדם קח סכום מסוים ותחתום אחרת לא תראה כסף כלל זוהי "לא תום לב"

 1. אי גילוי במשא ומתן.

יש חובת גילוי בין הצדדים , במידה ויש רעש מהשכנים משהו שלחלק מהאנשים לא מפריע יחשב תום לב ואם ניהל מו"מ רק בימי שבת ובכל שאר השבוע יש מקהלה בקומה מתחת מה שלא מאפשר ניהול חיים תקין ברור ש "לא תום לב".

 1. פרישה ממשא ומתן.

במידה ולאחר משא ומתן ארוך התגלה לצד אחד שהצד השני אינו עונה על צרכיו גם בלב מתקדם במו"מ ייתכן ויחשב תום לב , אם פורש בשלב מתקדם סתם מחוסר חשק זה "לא תום לב" כי פוגע בצד השני.

 1. ניהול משא ומתן ללא כוונת התקשרות.

במידה ונעשה מרצון לנצל או להסיח דעתו של צד שני או לרווח מסוגים שונים זה "לא תום לב" .

 1. דרישה בלתי חוקית במשא ומתן.אין תשובה ברורה לשאלה זו , נבחן לגופו.
 2. דרישה לאפליה במשא ומתן.

לפי בית המשפט כעיקרון ניתן לדרוש הפליה בחוזה (זה אינו אתי ודברים אחרים) אך זה לא ייחשב כ"חוסר תום לב" כי זה אינו משפיע על מהות העסקה.

 

מה זה חוסר תום לב בשלב החוזי?

חוסר תום לב בשלב החוזי

 1. העדר חריצות בקיום החוזה (דוגמת שביתה איטלקית).
 1. פגיעה ברוח העסקה ותמורתה.

במידה ושותף אחד ניצל מגרש בשותפות לצרכים אחרים יחד עם שותף אחד לדוגמה וכך מרוויח פעמיים והשותף המקורי לא נהנה מפירות העסקה – לא תום לב.

תנו למומחים שלנו לעזור לכם

 1. אי גילוי פרטים על המתחולל בעסק.

במידה ושוכר מקום ונדרש לחדש שכירות ושומע שיש שינוי יעוד למקום שפועל לטובתו ולא מודיע לבעל המקום ומחדש זוהי "לא תום לב"

 1. אי שיתוף פעולה במרחב הפעולה של הצדדים.

תלוי במקרה אך בהחלט יכול להיחשב חוסר תום לב

 1. גילוי סודות מסחריים לאדם מחוץ להסכם.

תלוי במקרה אך בהחלט יכול להיחשב חוסר תום לב

כמה דוגמאות לחוסר תום הלב שהובאו בפני בית המשפט:

דוגמה בבית המשפט ל"חוסר תום לב" בבית משפט בנושא אי גילוי:

בדוגמאות רבות אין שחור ולבן וניתן לשפוט לשתי הכיוונים..

_(מקרא: "צרפתי – ספקטור")

תיוג: עובדה מהותית בתום לב.

צד א' (הקונה) קבלן בשם "צרפתי" רצה לרכוש שטח ללא ידיעה שהשטח עם הגבלת בניה,
צד ב' (המוכר) אדם פשוט בשם "ספקטור" מצידו אינו מספר לו על כך מאומה.

לאחר שהתברר לצרפתי שיש הגבלת בניה ולא סופר לו למרות שזוהי מהות העסקה שיועדה לבניה רוויה פנה לבית המשפט בטענה שיש לו עילה מאחר והעסקה לא בוצע בתום לב.

2 שופטים מצודדים בספקטור שהרי על צרפתי היה לבדוק את הנכס בעצמו ולא חל עליו הצורך לידע אותו מאחר והוא קבלן ומבין עניין (לא אדם פשוט)

שופט אחד טוען מצד שני שמוטל היה עליו לידע אותו על הגבלות אלו.
פסק הדין : קיים "תום לב" מספק ולכן העסקה מוגמרת.

 

_(מקרא: "קיסלינגר-איליה")

תיוג : עובדה מהותית שאינה בתום לב.

צד א' (הקונה) צייד קרקעות מוכשר פונה ומבקש לקנות את הקרקע למטרת חקלאות.
צד ב' (המוכר) אדם פשוט בחו"ל זוכה בירושה בקרקע חקלאית נאה.

הקונה מומחה בזיהוי קרקעות ופונה למוכרת לאחר שנודע לו שהקרקע המדוברת תהפוך בתוך זמן מועט לקרקע למטרות מסחר השווה ערך גבוהה בהרבה מקרקע חקלאית.

לאחר השלמת העסקה הובא לידיעת צד ב' שיש שינוי יעוד לקרקע והיא פונה לבית המשפט בבקשה לבטל את העסקה מאחר ולא היה "תום לב" מאחר וניצל את חוסר ידיעתה והונא אותה בזה שאמר שהוא חקלאי ומטרתו חקלאית ולא יכלה לדעת שיש שינוי יעוד לקרקע.

בית המשפט קבע שמאחר והיא תושבת חוץ וכאדם הסביר לא היה ביכולתה לדעת על שינוי יעוד הקרקע , ולכן על איליה המחויבות לידע אותה שיש שינוי יעוד לפני סגירת החוזה, מאידך יש אחריות על המוכר לדעת מהו ערך הקרקע ברשותו .

אך בית המשפט קיבלת את טענתה שאכן לא היה "תום לב". והעסקה בטלה.

מה זה חוסר תום לב בשימוש בזכויות?

חוסר תום לב בשימוש בזכויות

 1. עמידה דווקנית על זכויות.

במידה ומשכיר דירה מנצל הזדמנות שבא השוכר שילם במספר שעות איחור את התשלום החודשי לדירה , זו תום לב וזה נורמלי לאדם הסביר כלומר אין זה עילה לסעד – זו קטנוניות. במידה וזה קורה קבוע זו "לא תום לב" ויש עילה מספקת לביטול החוזה.

תנו למומחים שלנו לעזור לכם

 1. שימוש בזכות הביטול עסקה.

במידה ואדם המשכיר דירה לאחר מודיע לו יום אחד שהחוזה מבוטל כי לא שילם במועד המדויק , זוהי אינה תום לב מאחר והאדם חיפש הזדמנות להוציאו מהדירה ולא התריע בפניו בצורה נורמטיבית כאדם הסביר על האיחור בתשלום. במידה וזה מתרחש באופן עקבי או שאכן התריע בפניו אין זה קטנוניות וזו אכן עילה מספקת.

מה הן תוצאות של הפרת החובה לנוהג בתום לב?

תוצאות של הפרת החובה לנוהג בתום לב:

במידה והוכחה עילה להפרת עיקרון "תום הלב" יש מענה "סעד"

תנו למומחים שלנו לעזור לכם

בשלב הטרום חוזי (סעיף 12ב)

ההלכה המסורתית :

בהלכה המסורתית המכילה פיצויים שליליים / הסתמכות עושים שימוש במקרים רגילים בה אנו הולכים אחורה בזמן ומפצים בכסף על הוצאות שהופסדו בעקבות ההפרה.

ונותנים פיצוי על הוצאות שהוציא בהסתמכות על המשא ומתן.

ההלכה החדשה :

(הלכת קל בניין והרחבת קשת הסעדים)

בשונה מההלכה המסורתית המזכה בכסף פיצוי על הפסדים וזמן שהושקע במשא ומתן בהלכה החדשה מוענק פיצוי חיובי על רווחים שהיו צפויים אילו היה משלים את המשא ומתן בתום לב אך זה חל רק במקרים חריגים ובשלב מתקדם מאוד במשא ומתן.

קל בניין:

קל בניין זכתה במכרז ולאחר מכן התברר שהזכיה הועברה לחברה אחרת שכלל לא התמודדה במכרז , קל בניין פנתה לבית המשפט בטענה שלא היה תום לב משמעותי ואכן בית המשפט הכריע שזהו לא תום לב ולא שוויון במשא ומתן ולפיכך חייבה את החברה לשלם לקל בניין את מלוא הרווחים הצפויים שהיתה מקבלת לו זכתה במכרז.

בשלב החוזי (פס"ד שירותי תחבורה ציבוריים)

הסעד האפשרי : אכיפה (קיום החוזה בתום לב) ואו ביטול התחייבות ואו מלוא הפיצויים החיוביים באופן נרחב יותר מאחר ומדובר כבר בהפרת חוזה לכל דבר ועניין. כמחוייב בחוק.

איך נוצר חוזה?

איך נוצר חוזה?

"חוזה נכרת בדרך של הצעה וקיבול לפי הוראות פרק זה"

מהי הצעה? (סעיף 2 לחוק החוזים הכללי):

תנו למומחים שלנו לעזור לכם

היוצר נקרא "מציע" וההצעה מופנית ל"ניצע"
כאשר ה"ניצע" מקבל את כח "הקיבול" כלומר להגיד כן או לא להצעה.
אך מהי הצעה ואיך מתבצע הקיבול?

הצעה חייבת להכיל 3 סעיפים:

 1. פניה.
  ביטוי חיצוני לרצון המציע , לדוגמה: פרסום שלט או מודעה , פרסום הצעת מחיר.
 1. גמירות דעת.
  רצון מגובש , כוונה רצינית להתקשר בחוזה וישנם עדויות חיצוניותת לגמירות דעת.
  לדוגמה: השימוש במילים "החלטתי למכור" במשא ומתן או במודעה ופעולות של האדם הסביר
 1. מסוימות.
  ההצעה צריכה להיות מלאה ומדויקת עד כדי כך שה"ניצע" יוכל להשיב בתשובה של כן או לא.
  וזה מתבצע על ידי כך שכל העקרונות המהותיים בעסקה ידועות ל"ניצע" אם בעל פה או במודעה
  במידה וחסר מידע מהותי זו אינה הצעה אלא "הזמנה להציעה הצעות" בלבד.
  לדוגמה: "אני שוקל למכור" אינה מראה על מסוימות ולכן לא יחשב כהצעה שתקפה בחוק וזאת משום של"ניצע" אין יכולת לתת תשובה חיובית על בסיס מידע חלקי או השיקול למכור של המציע.
 • במקרה של "הזמנה להציע הצעות" הקונה הופך למציע והמוכר הופך ל"ניצע" בעל יכולת ה"קיבול".
 • פניה יכולה להתבצע לציבור הרחב ולא בהכרח צריכה להיות פרטנית (מודעה למכירת דירה) במידה וכלל הפרטים הרלוונטים מופיעים יחשב להצעה אחרת יחשב להזמנה להצעה בלבד.
 • מכרזים ומכירות פומביות נחשבות כהזמנה והקונה הופך ל"מציע" והמציע ל"ניצע"

אילו סוגי הצעות יש בדיני חוזים?

אילו סוגי הצעות יש בדיני חוזים?

 1. הצעה רגילה (סעיף 3א לחוק החוזים הכללי)

כל הצעה רגילה.

 1. הצעה בלתי חוזרת (סעיף 3ב לחוק החוזים הכללי)

המציע קובע מועד אחרון ל"קיבול" של ההצעה או המציע קובע תאריך אחרון ל"קיבול" ההצעה.
לא ניתן לבטל את הקיבול או לבטל את הקיבול של ה"ניצע" אם חל בתוך הכללים שהוגדרו מראש.

תנו למומחים שלנו לעזור לכם

 1. הצעה מזכה (סעיף 3ג לחוק החוזים הכללי)

הצעה בה ה"הניצע" מרוויח והאדם הפשוט היה שמח לקבל. הצעה זו מתקבלת גם בשתיקה.
לדוגמה: עיתון חינמי המוגש לדואר , ניתן לבקש לבטל את קבלת העיתון אך לא נדרש אישור מה"ניצע" בכדי להתקשר בינהם כמובן שבמידה והשתנה ולצורך העניין העיתון הופך לבתשלום חוזה זה מבוטל ואינו תקף עוד.

 

מתי ניתן לחזור מהצעה?

מתי ניתן לחזור מהצעה?

 • חזרה בתום לב.
 • חזרה מהצעה רגילה – לפני קיבול של הניצע.
 • חזרה מהצעה בלתי חוזרת – עד מסירת ההצעה לניצע. (לאחר מכן לא ניתן לשינוי)
יצירת הצעה מסירת הצעה קיבול של הניצע כריתת חוזה
הצעה רגילה לא ניתן לבטל
בלתי חוזרת לא ניתן לבטל לא ניתן לבטל

 

תנו למומחים שלנו לעזור לכם

פקיעת ההצעה: (סעיף 4 לחוק החוזים הכללי)

הצעה פוקעת כאשר מתרחש אחד מהמקרים הבאים:

 1. הניצע דחה את ההצעה.

במידה והניצע דחה את ההצעה ולאחר מכן חזר בו , יחשב כהצעה חדשה כאשר המציע הראשוני הופך לניצע.

לדוגמה: חברת "נווה עם" אדם נכנס ורצה לקנות דירה הומגבלת בזמן אך נאנח ואמר שלצערו לא חושב שיוכל לקנות את הנכס בגלל העלות לאחר תום הזמן שינה את דעתו וחזר וביקש לחזור לקנות החברה טענה שהמועד תם והוא דחה את ההצעה אך בית המשפט אמר שדחיה מתבצעת רק כאשר היא נאמרת במפורשות "אני דוחה את ההצעה" .

 1. מועד אחרון להצעה חלף. (סעיף 8 לחוק החוזים הכללי)

אם החוזה "בתוקף עד.." והזמן חלף ההצעה פוקעת ואם אין תוקף ההצעה פוקעת לאחר זמן סביר בהתאם לסוג המוצר (גבינה- מהיר , נדלן- איטי) .

 1. התרחשות של המקרים הבאים לפני הודעת הקיבול:
 • מוות אנושי
  מת המציע או הניצע.
 • מוות משפטי
  המציע או הניצע הפך לפסול דין (מוגבל לביצוע פעולות משפטיות)
 • מוות אזרחי
  המציע או הניצע פשט את הרגל או תאגיד שיש נגדו צו פירוק וכו.

 

 

איך מקבלים הצעה (דרך הקיבול)?

איך מקבלים הצעה – מהי דרך הקיבול?

דרך הקיבול:
אופן הקיבול ילמד מההצעה כאשר מתבקש בה במפורש או במשתמע וכמובן שיש מספר סוגי קיבול:

קיבול בהודעה:
הניצע מודיע למציע בכל דרך הנראת לו שהוא מקבל את הצעתו.

תנו למומחים שלנו לעזור לכם

קיבול בהתנהגות:
על ידי מעשה לביצוע הקיבול , לדוגמה: החזרת כלב לבעליו תמורת פרס כאשר ההחזרה היא הקיבול

מרכיבי הקיבול:

– הודעה או התנהגות:
– גמירות דעת (של הניצע): אף לפי התנהגות.
– חופף להצעה:

 1. צורה:

בצורה אותה דרש המציע (נא לאשר בפקס – רק בפקס יחשב קיבול)

 1. זמן:

במועד שדרש המציע או בתוך זמן סביר במידה ולא נכלל הגבלת זמן.

– במידה והגיע באיחור שלא באשמת הניצע (נניח התבקש לשלוח בדואר והיה שביתה הקיבול יתבצע למרות האיחור בזמן אך רק בתנאי שהמציע לא חזר בו מיידית בקבלת הקיבול כלומר ההצעה נשארת בתוקפה אך המציע יכול לבטלו.

 1. תוכן :

התוכן חייב להיות זהה כאשר השינוי הקטן ביותר בהצעה מבטלת הצעה זו ובמקומה נוצרת צעה חדשה והמציע הופך לניצע.

– קיבול בשתיקה :

מאחר ואין גמירות דעת מצד הניצע בשתיקה בדר"כ לא תחשב קיבול אך אם הושיט יד או כרטיס אשראי או כל מעשה אחר יחשב קיבול (התנהגות) במידה ויש הסכמות קודמות אך ורק אם הסכמות אלו הוצעו על ידי הניצע יחשב קיבול הסכמה שבשתיקה.

האם הניצע יכול לחזור בו מההצעה?:

יצירת הצעה מסירת הצעה מתן הודעת קיבול מסירת הודעת קיבול
חזרה בהצעה ניתן לחזור ניתן לחזור ניתן לחזור לא ניתן לחזור בו

דוגמה כללית (עמ 316 "קארלייל נגד קארבוליקס 1893")
החברה מכרה כמוסות שמונעות חולי בשפעת ובמודעה המפורסמת היא מבהירה:

מי שיעשה שימוש לפי ההוראות , לא יחלה בשפעת ובמידה ואדם יחלה בשפעת הוא יפוצה בסכום מסוים ולצורך כך פתחה חשבון מיוחד ובו הפקידה כסף , גברת קרלייל חלתה ותבעה אותם לאחר שהם סירבו לשלם לה את הסכום המפורסם במודעה בטוענה שזה לא נחשב חוזה מ2 סיבות:

 1. ההודעה מעורפלת ופורסמה לרבים ולכן לא יכולה להחשב הצעה אלא ייחשב כמודעה.
 2. שהגברת מעולם לא ביצעה "קיבול" ולכן לא יחשב כהצעה

בית המשפט הכריע :
הפרסום במודעה מהוה פניה
הפירוט הרב והוראות השימוש מראות על גמירות דעת
הכניסה כסף לחשבון יחודי מראה על גמירות.
כלומר פעולות אלו שבוצעו מראות על רצינות ההצעה ונחשבות כהצעה תקיפה לכל המשתמשים.

לטענת החברה שהגברת לא ביצעה "קיבול" בית המשפט הכריע שמאחר וקנתה את המוצר על בסיס הנתונים המלאים שהחברה סיפקה ועשתה בה שימוש על פי הוראות מדויקות מהחברה זהו קיבול בהתנהגות ולכן זכאית לפיצוי המובטח בפרסום.

באלו סוגי חוזים יש חופש צורה לחוזה?

באלו סוגי חוזים יש חופש צורה לחוזה?

יש חופש צורה בחוזה למען מקרים חריגים המוגדרים בחוק:
לפי חוק יש חוזים שעליהם חל חובה לעשותם בכתב וזאת כדי להגן על הצד החלש בעסקה וזוהי דרישה מהותית ובמידה ואינה מתקיימת החוזה אינו תקף. *הצורך בחוזה בכתב נוסף על הצורך בגמירות הדעת ומסוימות.

המקרים המוגדרים בחוק הם:

תנו למומחים שלנו לעזור לכם

 1. שינוי תקופת התיישנות

בתביעות אזרחיות המחוקק קבע שיש תקופת התיישנות ולכן יש צורך בחוזה בכתב.

 1. חוזה מקרקעין

נועד להגן על הצדדים במשא ומתן ולהראות רצינות מאחר ומדובר בעסקה גדולה מאוד

 1. התחייבות לנתינת מתנה בעתיד

עסקה רגישה ולכן בכתב מאחר וצד אחד אינו נותן שום תמורה והמחוקק רוצה לוודא את רצינות נותן המתנה כמזהה נוסף לגמירות דעת ומסוימות.

 1. הקדש

בדומה למתנה.

 1. צוואה

חוזה רגיש ועדין מאוד ולכן נדרש רצינות יתרה.

 1. חוזה תיווך

מאחר ויש מתווכים רבים בשוק נדרש לעשות סדר כדי שהמתווך יקבל את המגיע לו

 1. חוזה מול גוף ממשלתי

מטעמים בירוקטיים של ביקורת שעשייתם כאשר הכל כתוב קלה יותר.

מה נדרש בחוזה בכתב?

מה נדרש בחוזה בכתב?

בחוזה בכתב יש חובה לקיים כמה כללים מהותיים שהם מעקרונות החוזה ובלעדיהם לחוזה אין משמעות רבה:

 1. מהות העסקה
 2. מהות הנכס
 3. שמות הצדדים
 4. מחיר
 5. זמני התשלום

למרות הדבר שנראה מובן מאליו דווקא לא נדרשת חתימה לתוקף החוזה.

תנו למומחים שלנו לעזור לכם

עם זאת במהלך השנים רוככה מעט דרישה זאת ובמידה ושני הצדדים הסכימו לבית המשפט לדון בנושא או כאשר יש חוסר תום לב ברור מאחד הצדדים זעקת ההגינות גדולה ומאפשרת לבית המשפט להשלים נתונים חסרים בחוזה ולתת לו תוקף אף אם חסר פרט מהרשימה מעלה.

בית המשפט יבצע השלמה זו אך ורק אם יש לו הוכחת מהותיים להשלמת הנתון לדוגמה:
משכיר שהעביר כל חודש סכום מסוים ולא נרשם בחוזה המחיר – בית המשפט יוכל על בסיס התשלום החודשי להוסיף לחוזה את הנתון החסר ולתת לו תוקף.

*ככל שהעסקה בשלבים מתקדמים יותר כך ידרוש וינסה בית המשפט לדחוף לקיומה לקיום החוזה!.

מהו זכרון דברים?

מהו זכרון דברים? (הסכם ביניים)

זכרון דברים מוכר כ"טיוטה ראשונה" "הסכם ראשוני" כאשר 2 צדדים מנהלים משא ומתן מורכב ולא מעוניינים לחזור על כל אלמנט מספר רב של פעמים הם עוברים סעיף סעיף ובונים אט אט חוזה עד להשלמתו הסעיפי הסכמה נחשבים סכרון דברים שממנו ממשיכים את המשא ומתן הלאה.

זכרון דברים אם כך יכול להיות בשלבים שונים במהלך ומשא ומתן מתחילתו ועד סופו.

תנו למומחים שלנו לעזור לכם

האם זכרון דברים נחשב חוזה?

מבצעים "מבחן קבלה" ואיתו בוחנים את משמעותו על פי ביטויים חיצוניים

— התנהגות הצדדים.

— אימרות מפורשות של הצדדים.

— טקסט כתוב (פירוש בהמשך)

— נוסחת הקשר:

נוסחת הקשר היא מילים מקשרות הנותנות משמעות שונה לזכרון דברים:

"הצדדים מתחייבים לחתום על הסכם פורמלי ועד אז הסכם זה מחייב" – יחשב כחוזה.

"הצדדים חותמים על הסכם זכרון דברים עד שיוכל הסכם פורמלי" – יחשב לכאן ולכאן.

"זכרון דברים בכפוף לחוזה פורמלי" – ללא חוזה פורמלי לא מדובר בחוזה.

בנוסף לזכרון דברים כמו כל חוזה רגיל נדרש מסוימות (גמירות דעת נתונה בזכרון דברים) וזאת על ידי עדויות הצדדים. , כרגיל חתימה אינה מחויבת בזכרון דברים אך נותנת אינדקציה למסוימות.

מהו פרשנות חוזה?

מהו פרשנות חוזה?

פרשנות החוזה "אומד את דעת הצדדים" הפרשנות מתבצעת על פי סדר היררכיה כלומר:

25א. 1) לשון החוזה  2) נסיבות החוזה.

תנו למומחים שלנו לעזור לכם

במידה וברור מלשון החוזה עוצרים ובמידה ויש קושי בהבנה מנסים ללמוד את נסיבות החוזה בנוסף.
השופט ברק טען שמאחר והלשון מתערבבות ללא נסיבות יש צורך שתמיד לשקול את הנסיבות יחד עם הלשון וכך הפרשנות תשתנה בשימוש בלשון יחד עם הנסיבות של הארוע.

במידה ולא ניתן לפרש את החוזה על בסיס הלשון והנסיבות נעבור הלאה:

25ב. שאומר : אם יש 2 פירושים , הפירוש הראשון מחייב את המשך קיום החוזה והפירוש השני מבטל את ההסכם – תמיד נשאף לקיים את ההסכם ונבחר פרשנות זו.

במידה ועדיין לא הובן ממשיכים הלאה:

25ג. חוזה הקבוע בערך שניתן לפירושים שונים (כגון דולר שיש סוגים שונים) ולא נכתב איזה פרשנות למילה נחפש ונראה מה נהוג בחוזים מסוג זה שיהווה את הערך הסביר.

במידה וזה שוב אינו מספיק להבהיר במה מדובר :

25ד. יש מילון משפטי המתייחס לביטויים משפטים שונים ומפרש אותם אחרת:

"אדם = אדם רגיל  וחברה בע"מ"

ולכן אם כתוב בחוזה שניתן להשכיר דירה זו לכל אדם ניתן להשכירה גם לחברה בע"מ על פי חוק.

מהו השלמת חוזה?

מהו השלמת חוזה?

 • ניתן להשלים חוזה על פי הנוהג המוכר בין 2 הצדדים.
 • ניתן להשלים חוזה על פי הנהוג בחוזים מסוג זה.

מתי משלימים חוזה?

 • במקרה ויש חוזה אך הוא חסר בנושא שבמחלוקת לדוגמה : נכתב דולרים.
 • החוזה שותק ואינו מפרש באיזה סוג דולרים מדובר (אמריקאי , אוסטרלי , קנדי)
 1. 26. יש לנו 2 כלים פרשניים לניתוח : 1) הנוהג הקיים בין הצדדים 2) מה שנהוג בחוזים מסוג זה.
 • אם זו ההתקשרות הראשונה של הצדדים נעדיף ונלך על פי חוזים מסוג זה והמקובל בהם
 • במידה והם מכירים וכבר רגילים כשאשר כתוב דולר הכוונה לדולר אוסטרלי בית המשפט ינתח ויגדיר שמדובר בדולר אוסטרלי כפי שהיה נהוג בינהם עד היום.

תנו למומחים שלנו לעזור לכם

מה הם פגמים בכריתת חוזה?

מה הם פגמים בכריתת חוזה (עילות) ?

 • עילת הטעות (סעיפים 14,15)
 • עילת ההטעיה בחוזה
 • עילת הכפיה בחוזה
 • עילת העושק בחוזה
 • עילת חוזה למראית עין
 • עילת חוסר כשרות משפטית

במקרים בהם יש חוזה וכל התנאים לקיום חוזה מתקיימים אבל יש משהו בחוזה שפגום כלומר צד אחד נכנס לחוזה מתוך פגם , יוכל הצד הנפגע לעשות שימוש בעילות המופיעות לעיל.
הפגם נמצא בתוך ה"גמירות דעת" מאחר וצד כלשהו שלא הסכים מתוך גמירות דעת מלאה.

הוכחה של הצד הנפגע שהיה לו חוסר גמירות דעת בעקבות אחד מהעילות המוזכרות לביטול וקבלת סעד וזאת מאחר והחוק בוחר להחזיר שליטה לצד הנפגע מאחר והצד השני לא פעל מתוך תום לב.

תנו למומחים שלנו לעזור לכם

מה המשמעות של העילות השונות בחוזה?

 1. עילת הטעות.
  באיזה סוגי טעויות המחוקק יגן ובאיזה טעויות אין פגם?.. – הכל תלוי בנסיבות.
  טעות בהערכת ערך או דברים דומים אינם מוגנות , בחירה בהימור על שינוי עתידי שאין למוכר שליטה בו גם לא יהיה בר הגנה , החוק מגן רק על הטעויות הבאות:
 • טעות לא ידועה (סעיף 14א)

המוכר והקונה אינם מודעים לטעות וטעות זו נעשית בתום לב.

 • טעות ידועה (סעיף 14ב)

במידה והקונה טועה והמוכר מודע לטעות אך לא עושה דבר לתקן את הקונה.

 • הטעיה

טעות שנגרמה על ידי צד לחוזה במעשה או במחדל.

*כאשר בוחנים טעויות צריכים לשים את הלב ל"טעות משפטית" טעות משפטית הנובעת מחוסר ידע או מטעות אנוש , כלומר טעות משפטית יכולה להיות טעות בדומה לטעות עובדתית.

במקרה והוצג לקונה נתון לא מדויק כגון מחיר מסוים בו כל אדם יכול ללכת לוהשוות ולבדוק במקומות אחרים האחריות מוטלת על הקונה לבדוק ולמוכר לא תהיה אחריות על טעות זו אף אם נתן תחושה לקונה שזהו דיל טוב למרות שהדיל רע – בירור כדאיות העסקה מוטלת כולה על הקונה.

הסבר נרחב יותר על עילת הטעות (סעיפים 14,15)

מחשבה או אמונה של צד אחד שאינה תואמת את המציאות העובדתית בשלב שלפני כריתת החוזה כלומר יש פער בין לפני ואחרי כריתת החוזה. כדי לעשות שימוש בעילה זו יש צורך בהוכחת היסודות הבאים :

 1. קיום חוזה
 2. טעות
 3. יסודיות – מחקים אחר הסיבה המהותית להתקשרות בחוזה (האם הטעות מהותית לעסקה)
 4. קשר סיבתי – הקשר בין הטעות להיתקשרות הצדדים (התקשרות בעקבות הטעות)
 5. ידיעה / אי ידיעה – ידיעה בכח או בפועל (או האם היה עליו לדעת…)
 • טעות ידועה (סעיף 14א)

כדי להוכיח טעות ידועה יש להוכיח קיום כל 5 היסודות המוצגות לעיל.

 • טעות שאינה ידועה (סעיף 14ב)

במידה ולצד השני נודע אודות הטעות והוא מוכן לתקן את הטעות לפני שהצד הטועה מימש את זכותו בחוזה , הצד הטועה יהיה חייב לכבד את החוזה ולא יוכל לבטל את החוזה (סעיף 14ג)

כלומר אם אדם קנה שעון וקיבל אחר במקומו וחזר לחנות והמוכר אומר לו טעיתי אחליף לך הקונה מחוייב לעסקה ולא יוכל לבטל את העסקה בגלל הטעות. אבל אם הקונה התקשר קודם וביטל את החוזה ולאחר מכן בעל החנות רוצה להחליף את השעון הקונה כבר אינו מחויב לעסקה ויכול לבטלה.

ובכל זאת אם שני הצדדים מרוצים מהעסקה כאשר הטעות תוקנה החוזה תקף ויש לכבד אותו אך אם התיקון חוזה פוגע בצד כלשהו או שהיה חוסר תום לב או כל סיבה אחרת שאחד הצדדים כבר ביטל את החוזה הרי שהצדדים כבר אינם מחויבים לחוזה.

 • טעות בכדאיות העסקה (סעיף 14ב)

עסקה שבה המוכר הבטיח שהיא הטובה בעיר ולאחר מכן התברר שאינה נכונה , העסקה עומדת מאחר והיה על הקונה לברר פרט מהותי זה , טעות סופר (סעיף 16) בו הוסכם על מחיר ופרטי העסקה אך נכתב סכום שונה בטעות בחוזה וזוהי לא טעות בגמירות הדעת – פשוט יתקנו את החוזה וימשיכו בעסקה כסדרו. (בתום לב ואינו טעות בפועל)


מהי עילת ההטעיה?

הגורם : פעולה שביצע הצד השני או אדם מטעמו שהובילה את הקונה לטעות.
זוהי הטעיה ולכן זה נעשה בחוסר תום לב מובהק ואנו מוותרים על יסודות האדם הסביר
במקום זאת נחפש את :

קשר סיבתי כפול

בעצם הטעות נגרמה בגלל ההטעיה , ההטעיה יכולה להתבצע בדיבור או במעשה ויש לעיתים גם הטעיה בשתיקה במידה והיה על צד כלשהו להבהיר דברים.

 

הסעדים (הפיצוי) לסוגי הטעויות וההטעיות:

פיצוי במקרה של טעות ידועה (סעיף 14א וסעיף 21)

ביטול אוטומטי והשבה שמתבצע ללא צורך בבית המשפט. הביטול יתבצע על ידי הודעה ברורה והסיבה לביטול החוזה. וכל זאת בפרק זמן סביר מרגע ידיעת העילה לביטול החוזה.

פיצוי במקרה של טעות שאינה ידועה (סעיף 14ב)

נתון לשיקולי בית המשפט – מאחר ולרוב יותר מורכב כי יש תום לב בחלק מהמקרים.

בית המשפט יכול להחליט בין החלופות הבאות:

– ביטול חוזה.

– ביטול חוזה ותשלום פיצויים לנפגע.

– השארת החוזה בתוקף.

פיצוי במקרה של הטעיה (סעיף 15)

ביטול אוטומטי והשבה שנעשה באופן עצמאי ובפרק זמן סביר מרגע גילוי העילה. יתבצע על ידי החזרה של המוצר או החזרת שוויו נכון לרגע הגילוי וזאת על מנת למנוע עשיית רווח על חשבון הנפגע.


מהי עילת הכפיה? (סעיף 17)

כאשר ניכר הטלת לחץ חיצוני השולל את יסוד הבחירה נבחן את היסודות הבאים:

 1. קיום חוזה
 2. כפיה
 3. הקשר הסיבתי

מהי כפיה ?

מקרה בו צד בחוזה מאיים על הצד השני בכח פיזי / מילולי /  פגיעה בשם טוב / שלמות משפחה..
כל זאת בכדי לייצר לחץ חיצוני שיגביל את חופש הבחירה של הצד השני. כאשר הקשר הסיבתי יהיה האלמנט החיצוני שגרם ליצירת ההסכם מסיבות כלשהם.
לדוגמה: איום של מזכירה המעונינת בקידום שתספר לאשתו שהוא בוגד בה וכו. איום זה אינו קושר לחוזה ומהווה גורם חיצוני להסכם שמונע מהבוס חופש בחירה. נחשב כפיה.

בין השאר יש לשים את הלב ל"כפיה כלכלית" ולכפיה זו נוספו 2 מבחנים שנודלו בפסקי דין:

 1. מבחן האיכות – האם הלחץ המסחרי היה לגיטימי?
 2. מבחן העוצמה – האם יש ומהי החלופה הסבירה?..

ואלמנטים נוספים שיש לבדוק:

 1. אזהרה בתום לב
 2. כפיה על ידי צד ג'
 3. כפיה בנסיבות קיצוניות
 1. מבחן האיכות : מהו האיום (לדוגמה איום לקבלת חצי או כלום)

נסיבות: בגלל האיום.

 1. העוצמה : האם היה לנכפה אלטרנטיבה ריאלית לא לענות לדרישה?

במידה ויש אפשרות לאלטרנטיבה סבירה הרי שאין פה כפיה כלכלית אך אם לא הותירו בידו ברירה הרי שיש לו עילה לכפיה. (אלטרנטיבה אפשרית – תביעה בבית משפט) אך יש להדגיש שלא כל חוסר שוויון זה כפיה כל עוד יש חלופה זה תקין כדרך הטבע לא שווים.

 1. אזהרה בתום לב

לדוגמה כאשר בחשבון מוגבל הצ'ק חוזר , האדם שלא קיבל את התשלום שולח איום שבמידה ולא ישלם יקנס או יענש , זוהי לא כפיה מאחר והוא עומד על זכויותיו החוקיות לתשלום (סעיף 17ב) אפילו אם מאיים בחיוב ריביות וקנסות זה תקין וחוקי. במידה והאיום הוא על מצע פלילי כדי לגבות חוב אזרחי – זה לא תום לב ויש עילה לביטול לסעד.

 1. כפיה על ידי צד ג'

כל עוד צד ג' מיופא כח , הכפיה והתנאים זההים לאילו האדם בחוזה ביצע כפיה , במידה וצד ג' מיוזמתו ביצע כפיה כל עוד לא בידיעת צד המוטב לא יחשב כפיה  מאחר וכתוב בחוק "מטעמו" בעדכון חוק בקודקס זה כבר משתנה: אם בוצע כפיה על ידי צד ג' עומדת לנפגע הזכות לבטל את החוזה בדומה לטעות לא ידועה.

 1. כפיה בנסיבות קיצוניות.

כל המקרים המתוארים לעיל זה כאשר צומצמה טווח החלטתו של הנפגע. אבל במידה ואין לו בחירה כלל (אקדח לרקה) החוזה לא נכרת כלל מלכתחילה מאחר ואין גמירות דעת שמחויבת ליצירת חוזה. – ולכן לא מתקיים החוזה.


מהי עילת העושק (סעיף 18)

עושק – עסקה לא הגיונית או אדם לא הגיוני – ככל שהפערים בין הצדדים גדלים כך הסבירות לעושק בכדי לזכות בסעד , עילת העושק צריכה לעמוד ביסודות הבאים:

 1. קיום חוזה
  עמידה בתנאים הרגילים.
 1. מצב העשוק
  מצוקה/ חולשה/ בעיה שכלית / חוסר נסיון (זמני או קבוע , תקשור או הבנה)
 1. מצב העושק
  ניצול.
 1. הקשר הסיבתי
  נוצל ולכן נקשר בחוזה.
 1. תנאי החוזה
  בלתי סבירים לדוגמה: יש פער משמעותי בין הערכים המוחלפים בעסקה.

זכות הביטול בחוזה

הסעד העיקרי לפגם במהלך ולפני הכריתה של חוזה. הנפגע יכול להחליט לבטל וכל זאת תחת זמן סביר לבטל , במידה ולא בחר לבטל – החוזה תקף במקרים חריגים כגון "טעות משותפת" ההחלטה תועבר לבית המשפט.

במידה והעילה נוגעת רק לחלק מהחוזה , במידה וניתן להפריד את החוזה ולהוציא את הסעיף הבעייתי החוזה תקף אך הסעיף בטל. בכל מצב שלא ניתן להפריד החוזה כולו בטל.

הביטול יכול להיות טוטאלי או לעמוד בהתניות לניתוק קשר כמופיע בחוזה תלוי בסיטואציה.
דרך הביטול: בזמן , בצורה , ובתוכן בדומה לאופן הקיבול.
הזמן הסביר: ספירת הזמן מתחילה מרגע ידיעה או רגע הסרת האיום אם ישנו ,
הצורה: חייבת להיות ברורה (עם עדיפות לכתב)
התוכן: חייב להאמר בבירור "רצון לבטל חוזה" ולאחר מכן לבצע השבה של התמורה.

מהי תקנת השוק?

מהי תקנת השוק?
(סעיף 34 לחוק המכר)

תקנת השוק אינה עילה חוזית – תקנה לגבי חיי המסחר התקינים.
תקנה זו מסדירה הסדרים חוזיים , סעיף זה מגן על הצרכן.
תקנה זו מסדירה הגנה לצרכן ומגדירה מתי תינתן הגנה לצרכן ומתי לא נדרשת הגנה.

תנו למומחים שלנו לעזור לכם

דוגמה לתקנת השוק:

רונית קנתה בול יקר מחבר אך שמעה לאחר מכן שבול זה נגנב לפני מספר שנים מאספן.

— רונית לא תזכה להגנה מאחר והיה עליה לבדוק זאת.

רונית קנתה את הבול מחנות ושמעה לאחר מכן שנגנב מאספן לפני מספר שנים.

— רונית תזכה להגנה – היא סומכת על החנות שתערוך את הבירור הזה.

תקנת השוק אומרת שניתנת הגנה לצרכן רק במקרים בהם :

לפי הגדרת החוק "מי שעסקו בכך , במהלך העסקים הרגיל בתמורה ובתום לב ".

 1. נקנה מעסק ולא מאדם פרטי.
 2. נעשה בתמורה מלאה לערכו.
 3. העסקה נעשתה בתום לב של הקונה.

המשך החוק "זכותו של צד ג' שהסתמך על חוזה פגום" , זכויות הצדדים בחוזה בדומה לחוזה פגום.(סעיף 13) לבטל את החוזה.

כולם מסכימים שאם עשה רכישה פגומה לפני שבוטל ההסכם – זכויותיו שלו החוזה יהיה תקף. אך אם הסכים לחוזה הפגום לאחר שהמוכר ביטל את ההסכם במידה ונעשה בתום לב ובתמורה מלאה החוזה יהיה תקף למרות שביטל את החוזה. כלומר החוזה תקין לאחר שתוקן הפגם.

במידה ומכר דבר שאינו שייך לו , גם אם היה הסכמה בין הצדדים ובוצע בתמורה ובתום לב החוזה לא יוכשר והעסקה בטלה מאחר והדבר מכר אינו של המוכר (במקרה וזה מוצר גנוב לדוגמה) מאחר והחפץ צריך לחזור לבעליו המקורי .

 

מהו חוזה למראית עין?

חוזה למראית עין (סעיף 13)

מקרים בהם 2 הצדדים שווים ואינם תמי לב אך עושים זאת בהסכמה מלאה , בדרך כלל חוזה למראית עין יעשה במטרה להסתיר דבר מה , ובעצם יש מערכת חוזית כפולה כאשר הנסתרת ובעל פה היא התקפה.

תנו למומחים שלנו לעזור לכם

לדוגמה:

אדם בחובות המעביר נכס לבנו או חברו על מנת להתחמק מתשלום ובין הצדדים מוסכם שהנכס בפועל יישאר ברשותו , הנפגעים מכך :הנושים. נושים אלו יחפשו סימנים מחשידים לקיומו של חוזה נסתר וילכו לבית המשפט לנסות להוכיח זאת..

אם הקונה למראית עין הביא גורם מממן שיעזור לו לקנות את הדירה לדוגמה קנה במשכנתא , הבנק התבסס על החוזה , אבל עכשיו שהחוזה מסתבך מאחר והבנק צריך לאמוד מול הנושים על אותו נכס בניסיון להציל את כספם (הבנק דורש את הערובה שלו – הדירה וכך גם הנושים)

במידה ולבנק שמהווה כעת צד ג' לא היה סיבה לחשוד בחוזה , הבנק יכול לדרוש את פרעון המשכנתא ישירות מצד א' הבעלים האמיתי של הנכס.

מהו חוזה למראית עין יחסית?

חלק מהחוזה אמיתי וחלקו האחר של החוזה למראית עין.

לדוגמה:

הצגה לרשויות המס סכום נמוך יותר מסכום הקניה המלא כדי לחסוך בתשלום המס וחוזה מראית עין יחסי זה נעשה בהסכמת 2 הצדדים כל אחד וסיבותיו.

במידה ובשלב העברת התשלום הקונה מעביר את הסכום הנקוב בחוזה ולא את הסכום המוסכם בנסיון לעקוץ את המוכר – המוכר יוכל לקחת את הקונה לבית המשפט שיבטל את העסקה כולה.

 

חוזה מלאכותי

חוזה אמיתי בין 2 צדדים והם מעונינים בו ובתוצאותיו אך הגיעו אליו בצורה מלאכותית כדי להתגבר על מורכבויות משפטיות .

לדוגמה:

בעזיבת תפקיד קיבל מאמן "פיצוי על פגיעה במוניטין" אך בפועל הוא לא נפגע כלל אך ניתן לו פיצוי זה  כי פיצוי  פיטורין רגיל מחוייב במס. הצדדים נהנים מפטור מס ולכן מרוצים. לפי חוק עסקה מלאכותית תקפה אך רשויות המס יכולות לגבות את המס המקובל.

 

מה זה חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות?

מה זה חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות ?

כאשר אחד הצדדים הוא פסול דין או קטין , במידה ונקשרו בחוזה ללא הסכמת האפוטרופוס (הורה) החוזה תקף אבל יכול ההורה או האפוטרופוס לבטל את החוזה תוך 30 יום מיום ידיעתו על כך.

תנו למומחים שלנו לעזור לכם

אך נוסף לכך יש חריגים:

 1. עסקאות שקטינים בגיל הנקשר בחוזה נוהגים לעשות.
 2. לצד השני לא היה הידע ולא יכל לדעת שהצד הראשון –קטין.

— למעט חוזים שלהם נדרשת תעודה ואז אינו נחשב חריג.

חריג לחריג:

 • עסקאות המצריכות אישור מבית המשפט.
  • עסקת אשראי
  • עסקה שתוקפה תלוי בפנקס המתנהל על פי דין (כגון עמותות , מקרקעין , רכב וכ"ו)

בית המשפט אינו סומך על ההורים ודורש לבדוק בעצמו "נכון ליום הבדיקה" לטובת הקטין.
עסקאות אלו במידה ובית המשפט ביטל – אינם תקפים ומצריכים אישור תחילה.

 

 

מה זה חוזה על תנאי?

מה זה חוזה על תנאי (סעיף 27א)

ישנם 2 סוגי חוזה על תנאי האחד מרגע כריתה ולמפרע והאחר אך ורק במקרה ותנאי כלשהו התקיים:

תנו למומחים שלנו לעזור לכם

 1. חוזה על תנאי מתלה
 2. חוזה על תנאי מפסיק

חוזה על תנאי נעשה לרוב כדי להתגבר על מכשולים עתידיים ולהגנת הצדדים מפני הלא נודע או לפעמים כדי לוודאות שיושגו אישורים מסוימים לכדאיות העסקה.

לדוגמה:

ההופעה תתקיים בשדרות אך ורק אם יהיה הפסקת אש , החתומים בחוזה תלויים באירוע חיצוני לחוזה ושאינו בשליטתם וכדי לשמור עליהם מפני נזק הם יוצרים חוזה על תנאי , תוקף החוזה תקף בין הצדדים מיד עם כריתתו אך הופך לאכיף רק אם התנאי מתקיים במידה והתנאי לא התקיים החוזה כולו מבוטל.

במידה ונכנס גורם שלישי במהלך שלב בו תקף החוזה אך לפני זמן האכיפה , במידה ואכן יאושר התנאי הצד המפר יהיה חייב לפצות את הנפגע , אך במידה ולא התקיים התנאי יוכל לעבוד עם הגורם השלישי ללא תשלום פיצויים לצד ב'.

אז מה ההבדל בין תנאי מתלה לתנאי מפסיק?

לצורך כך נביא דוגמה:

ג'ימי רוצה להיות שחקן , המאמן אומר לו שאין כרגע מקום אבל במידה ויתפנה מקומו של שחקן מסוים הוא יתקבל , זהו חוזה עם תנאי מתלה ולכן המאמן לא יוכל לשכור שחקן אחר חוץ ממנו. אך אם המאמן אומר לו במידה ותפסיק לצרוך סמים תתקבל אבל במידה ואגלה שצרכת סם החוזה בטל זה תנאי מפסיק והחוזה תקף ואכיף כל עוד השחקן עומד בהתחייבות ברגע שהפר אותם החוזה כולו בטל במקום.

תנאי מתלה – מתחיל חוזה אך רק בתנאי שמתקיים.
תנאי מפסיק – מתחיל חוזה מידית אך בתנאי מסוים החוזה מבוטל.
חזקת התנאי – הצורך בהיתר או רישיון על פי חוק (סעיף 27ב)

כדי להזיז עניינים ולייבא עובד זר יש להשיג אישורים , העובד לא רוצה להגיע לפני שיש לו את האישורים הנדרשים והמעסיק אף הוא מעוניין בעובד.

סוכם בין מעסיק לעובד כי יש חוזה ביניהם בתנאי שיצליח להשיג את הרישיון / אישורים , אך מסיבה כלשהי התפנה לו עובד שכבר מצוי במדינה עם אישורים ובעקבות זאת המעסיק פשוט לא מגיש את האישורים וכך החוזה לא מתקיים והמעסיק בורח מאחריות לקיום התנאי.

(סעיף 28)

אם מנע את קיום התנאי לא יוכל להסתמך על אי קיומו התנאי מאחר וכל מטרת החוזה היה לקיים את התנאי ,

(סעיף 27ב)

כל דבר המצריך אישור או רישיון מצד ג' אפילו אם לא נכתב בחוזה – זה חזקת התנאי כלומר מאחר ובחוק מאמין שכולם עובדים על פי חוק הוא יוצא מתוך הנחה שצדדי החוזה סיכמו ביניהם שהכול תלוי ועומד באישורים ולכן במידה וצד הפר את השגת האישורים או לא הצליח להשיג החוזה בטל.

(סעיף 30)

במידה ויש תנאי שאחד הצדדים מחויב לבצע , עליו לבצע ואם לא ביצע הוא מפר חוזה וזוהי התניה חוזית.

המשמעות של למידה של קורס דיני חוזים היא עצומה! היכולת לדעת מה מותר ומה אסור, היכולת להגן על עצמכם ולדעת מה הסעד המתאים הם בהחלט פריבילגיה של עורכי דין ומשפטנים בלבד. כאשר אתם לומדים להכיר את דיני חוזים לעומק אתם למדים להבין כמה זה משמעותי כאשר אתם שוקלים לחתום על זכרון דברים או על חוזה שכירות.

תנו למומחים שלנו לעזור לכם

דיני חוזים מתאים לכל אדם ובאמת מספק את הסחורה על ידי כך שאתם זוכים לכלים חדשים בהם תעשו שימוש בצמתים רבים בחיים. היכרות מעמיקה עם דיני חוזים וההבנה שזהו תחום קטן אך מורכב וההבנה שקל מאוד למצוא את עצמכם מתחייבים בלא שימת לב לדברים שבהם תדרשו לעמוד יאפשרו לכם להיות זהירים מעט יותר בכל האמור בעולם המסחר והחברה.

 

שימוש בידע שנרכש במשא ומתן לעסקה גדולה או בחתימה על חוזה שכירות בה אתם עוברים בדקדקנות על החוזה ומחפשים אי אילו סיבות לתיקונים לצד ההבנה שלפעמים פשוט נדרש עורך דין טוב לענייני חוזים הם אלו שיאפשרו לכם להצליח בחיים. לגלות שהעולם יותר פשוט כאשר הכל יורד על דף נייר ונכתב בצורה מסודרת כך שאתם מקבלים את מה שהובטח לכם מחברת תקשורת, חברת כבלים וכמובן בחיי היום יום.

יש לכם שאלות על דיני חוזים? פנו לעורך דין בעניין: